Cú pháp search kiếm phyên ổn nkhô cứng nhất bên trên Google: < Tên phyên + loantuong.vn > Phyên lỗi vui vẻ nhận < Ctrl+F5 > hoặc F5 vài lần nhằm load lại đoạn Clip nhé.