Bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1

     

34. Rút ít gọn các biểu thực sau:a) (a + b)2 – (a – b)2; b) (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3

c) (x + y + z)2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)2

*

a) (a + b)2 – (a – b)2 = (a2 + 2ab + b2) – (a2 – 2ab + b2)

= a2 + 2ab + b2 – a2 + 2ab – b2 = 4ab

Hoặc (a + b)2 – (a – b)2 = <(a + b) + (a – b)><(a + b) – (a – b)>

= (a + b + a – b)(a + b – a + b)

= 2a . 2b = 4ab

b) (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3

= (a3 + 3a2b + 3ab2 + b3) – (a3 – 3a2b + 3ab2 – b3) – 2b3Quảng cáo

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 – a3 + 3a2b – 3ab2 + b3 – 2b3

= 6a2b

Hoặc (a + b)3 – (a – b)3 – 2b3 = <(a + b)3 – (a – b)3> – 2b3

= <(a + b) – (a – b)><(a + b)2 + (a + b)(a – b) + (a – b)2> – 2b3

= (a + b – a + b)(a2 + 2ab + b2 + a2 – b2 + a2 – 2ab + b2) – 2b3

= 2b . (3a2 + b2) – 2b3 = 6a2b + 2b3 – 2b3 = 6a2b

c) (x + y + z)2 – 2(x + y + z)(x + y) + (x + y)2

= x2 + y2 + z2+ 2xy + 2yz + 2xz – 2(x2 + xy + yx + y2 + zx + zy) + x2 + 2xy + y2

= 2x2 + 2y2 + z2 + 4xy + 2yz + 2xz – 2x2 – 4xy – 2y2 – 2xz – 2yz = z2


Bài học: Chulặng mục:

Quảng cáo
Bài trướcLý tmáu diện tích tam giác, 1. Định lý
Bài tiếp theoBài 16 trang 121 sgk Toán thù 8 tập 1, Bài 16. Giải ưng ý bởi vì sao diện tích của tam giác được tô đậm trong số hình 128,129, 130 bởi nửa diện tích
Danh sách bài tập
Bài 38 trang 17 sgk Tân oán 8 tập 1, Chứng minc những đẳng thức sau:
Bài 37 trang 17 Toán 8 tập 1, Dùng bút chì nối các biểu thức sao cho
Bài 36 trang 17 sgk Toán 8 tập 1, Tính quý giá của biểu thức:
Bài 35 trang 17 sgk Tân oán 8 tập 1, Tính nhanh:
Bài 33 trang 16 sgk Toán thù 8 tập 1, Sách Toán thù 8 – bài bác 33 trang 16 – Tính:(2 + xy)2; b) (5 –...

Bạn đang xem: Bài 34 trang 17 sgk toán 8 tập 1


Bài 32 trang 16 môn Toán thù 8 tập 1, Điền những đối chọi thức thích hợp vào ô trống:
Mục lục môn Tân oán 8


Xem đầy đủ: Toán thù 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Câu hỏi 3 Bài 2 trang 99 Tân oán 8 Tập 2 : Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
Trả lời thắc mắc 3 Bài 2 trang 99 Toán 8 Tập 2 . Đường thẳng song tuy nhiên cùng với khía cạnh phẳng. Bài 2. Hình...
Vào vai Giôn-xi nhắc lại câu chuyện Chiếc lá cuối cùng của O.Hen-ri, Tôi là Giôn-xi, một cô hoạ sĩ nghèo của nước Mĩ...
Văn uống từ sự lớp 8 - Vào vai Giôn-xi đề cập lại câu chuyện Chiếc lá ở đầu cuối của O.Hen-ri. Tôi là Giôn-xi, một cô...

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trên Pc : Thoải Mái, Hướng Dẫn Chơi Game Trên Máy Tính


Câu hỏi 2 – Mục II – Tiết học 19 trang 98 – Sử 8, Cuộc đấu tranh phòng phạt xít của quần chúng. #...
Bài 19. Japan thân nhị trận chiến tranh mãnh nhân loại (1918 - 1939) - Câu hỏi 2 – Mục II – Tiết học tập...
Bài 11 trang 13 sgk Toán thù 8 tập 2, Bài 11. Giải những phương thơm trình:
Bài 11. Giải các phương trình. Bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2 - Pmùi hương trình gửi được về dạng ax +...
Hoạt hễ 1 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8: Hãy tiến hành phân tách với nhận xét
Hoạt động 1 trang 124 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8. Hãy nêu vài hiện tượng tự cuộc sống thường ngày xung quanh ta...