Tình bằng tất cả mẫu trống cơm trắng Khen ai khéo vỗ Ố mấy bông nhưng mà đề xuất bông Ố mấy bông mà lại yêu cầu bông Một lũ tang tình nhỏ xít Một lũ tang tình bé xkhông nhiều Ố mấy lội, lội, lội sông Ố mấy đi tìm kiếm, em lưu giữ tmùi hương ai Đôi bé mắt ố mấy lyên ổn dyên ổn Đôi con mắt ố mấy lyên ổn dlặng Một bầy đàn tang tình nhỏ nhện Ô ố ô ô mấy giăng tơ Giăng tơ ô mấy đi tìm, em ghi nhớ tmùi hương ai Duyên ổn nợ khách hàng tang bồng Duim nợ khách hàng tang bồng...


Bạn đang xem: Bài hát trống cơm dân ca bắc bộ


Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Tài Liệu Lên Google Drive Bằng Điện Thoại, Máy Tính

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.