Hướng nhấn giải pháp đọc số lắp thêm trường đoản cú giờ Anh từ 1 đến 100, cách thay đổi số đếm quý phái số trang bị từ bỏ cùng bí quyết áp dụng số vật dụng từ.

Số máy từ bỏ giờ Anh từ 1 cho 100 viết ra sao, viết tắt như thế nào. Dưới đấy là bí quyết viết số đồ vật từ bỏ vào tiếng Anh. Dường như, loantuong.vn đã trả lời các bạn phương pháp gửi thể số đếm lịch sự số thứ trường đoản cú và cách cần sử dụng số vật dụng tự hợp lý và phải chăng tuyệt nhất.

Bạn đang xem: Bảng số thứ tự từ 1 đến 100

*

Số thiết bị trường đoản cú trong giờ Anh với giải pháp sử dụng

1. Số thứ từ bỏ giờ Anh từ là một đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

đôi mươi (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem đoạn phim biện pháp phát âm số trang bị từ vào tiếng Anh

2. Sử dụng số trang bị từ khi nào?

- Số thứ tự dùng làm nói tới vị trí của một đồ dùng nào đó hoặc xác xác định trí của trang bị kia trong một dãy.

- Danh hiệu của vua, hoàng hậu quốc tế hay lúc viết viết thương hiệu cùng số vật dụng từ thông qua số La Mã, lúc hiểu thì thêm THE trước số đồ vật trường đoản cú.

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Cách dịch số đếm thanh lịch số máy tự

3.1. Thêm th ẩn dưới số đếm. Số tận thuộc bằng Y, phải thay đổi Y thành I rồi mới thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve sầu – twelfth

3.2. Lúc số phối kết hợp nhiều hàng, chỉ việc thêm th làm việc số sau cùng, trường hợp số cuối cùng nằm trong danh sách xung quanh lệ bên trên thì dùng theo list đó

Ví dụ:

- 5,111th = five sầu thousvà, one hundred & eleventh

- 421st = four hundred and twenty-first

3.3. Khi mong viết số ra chữ số (viết nhỏng số đếm tuy vậy đằng cuối cùng thêm TH hoặc ST cùng với số vật dụng từ bỏ 1, ND cùng với số trang bị tự 2, RD với số máy tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred and first = 101st

*

Cách nhảy số đếm thanh lịch số máy tự

4. các bài luyện tập về số sản phẩm trường đoản cú trong tiếng Anh

Hoàn thành đoạn văn sau cùng với cam kết hiệu viết tắt của số vật dụng tự st, nd, rd và th.

This year, Ruby & Mary participated in the London maranhỏ nhắn, which took place on the 23..... of June. They decided that the 1.....lớn finish the race would buy the drinks after the race. To join the marabé, Ruby and Mary started training on the 11..... of January. To get to London in time, they left on the trăng tròn.....of June. Ruby và Mary were very happy khổng lồ run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car & 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun và a great time in London. Ruby và Mary returned trang chủ on the 30.....of June.

Xem thêm: Dù Cho Mai Sau Có Thế Nào - Dù Có Như Thế Nào (Lyrics Videos)

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn có thể luyện vạc âm thông qua số trang bị tự trong giờ Anh nhưng công ty chúng tôi giới thiệu sinh sống bên trên. Kết phù hợp với phần mềm phạt âm giờ Anh tiến bộ của loantuong.vn để luyện tập hàng ngày tại nhà nhé chúng ta.