Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu

     

Thđộ ẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư chi tiêu là vấn đề khám nghiệm, review planer tuyển lựa bên thầu, bên đầu tư, làm hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ tận hưởng cùng hiệu quả mời quyên tâm, công dụng sơ tuyển chọn, tác dụng sàng lọc đơn vị thầu, công ty đầu tư để gia công cơ sở lưu ý, ra quyết định phê chăm sóc theo chế độ.

Bạn đang xem: Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu


Mẫu report thẩm định và đánh giá làm hồ sơ mời thầu là 1 trong những trong những mẫu mã report được nhiều bạn gọi quan tâm cùng được đặt theo hướng dẫn trên thông bốn 19/2015/TT-BKHĐT. Cụ thể mời bạn đọc quyên tâm theo dõi văn bản nội dung bài viết của chúng tôi.

Báo cáo thẩm định và đánh giá làm hồ sơ mời thầu là gì?

Cnạp năng lượng cđọng theo pháp luật trên Khoản 40 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 thì: “ Thẩm định vào quá trình chọn lọc nhà thầu, đơn vị chi tiêu là bài toán khám nghiệm, Đánh Giá planer chắt lọc nhà thầu, nhà đầu tư chi tiêu, hồ sơ mời quyên tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yên cầu với kết quả mời quan tâm, hiệu quả sơ tuyển, kết quả chọn lọc đơn vị thầu, nhà đầu tư để triển khai các đại lý xem xét, quyết định phê cẩn thận theo phương tiện của Luật này”. vì vậy hoàn toàn có thể thấy Báo cáo đánh giá và thẩm định hồ sơ mời thầu là một trong trong những bước quan trọng đặc biệt với quan trọng của quá trình đánh giá hồ sơ.

Nội dung báo cáo đánh giá làm hồ sơ mời thầu?

– Khái quát lác ngôn từ của dự án công trình, đại lý pháp luật nhằm lập hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu thương cầu;

– Nhận xét cùng chủ kiến của đơn vị chức năng thẩm định và đánh giá về các đại lý pháp lý, câu hỏi tuân thủ luật pháp của lao lý về đấu thầu cùng quy định khác có liên quan; chủ kiến thống nhất hoặc không thống nhất về câu chữ dự thảo hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu thương cầu;

– Đề xuất cùng đề nghị của đơn vị chức năng đánh giá về việc phê chăm chú làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu thương cầu; về giải pháp cách xử trí so với trường phù hợp phát hiện làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ thử dùng ko tuân thủ biện pháp của pháp luật về đấu thầu cùng pháp luật không giống gồm liên quan; về giải pháp xử lý đối với số đông ngôi trường vừa lòng không đầy đủ cơ sở phê duyệt y hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu thương cầu;

– Các chủ ý không giống (trường hợp có).

Cụ thể Mẫu report thẩm định và đánh giá làm hồ sơ mời thầu ra sao mời độc giả theo dõi ở trong phần tiếp sau của bài viết.

*

Mẫu report thẩm định hồ sơ mời thầu

MẪU SỐ 02

MẪU BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU(Ban hành kèm theo Thông bốn số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 mon 11 năm 2015 của Sở Kế hoạch cùng Đầu tư)

——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vị – Hạnh phúc—————
Số: __________(nếu như có)_________, ngày ___ tháng ___ năm ___

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu______

thuộc______

Kính gửi: ______

– Căn cứ1 ______ 43/2013/QH13 ngày 26 mon 1một năm 2013 của Quc hội>;

– Căn cứ1 ______ 63/2014/NĐ-CP ngày 26 mon 6 năm năm trước của Chính phủ phương pháp chi tiết thực hành một vài điều của Luật đấu thầu về chọn lựa bên thầu>;

– Cnạp năng lượng cứ______ n thđộ ẩm định>;

– Căn uống cứ______ <Các vnạp năng lượng phiên bản bao gồm liên quan khác>;

– Trên các đại lý tờ trình của ______ về vấn đề phê chăm sóc hồ sơ mời thầu, dự thảo hồ sơ mời thầu và những tài liệu tương quan được cung cấp, ______<Ghi thương hiệu tổ chức triển khai thđộ ẩm định> vẫn triển khai đánh giá hồ sơ mời thầu gói thầu ______ i thương hiệu gói thầu> ở trong ______ từ ngày ______ y đầy đủ hồ sơ trình> đến ngày ______ .

Kết trái đánh giá hồ sơ mời thầu gói thầu nêu trên được tổng thích hợp theo những văn bản sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát tháo về dự án, gói thầu

Khái quát ngôn từ chủ yếu của dự án và gói thầu, cơ sở pháp luật nhằm lập làm hồ sơ mời thầu.

2. Tổ chức thẩm định

Phần này nêu rõ cách thức thao tác làm việc (theo nhóm hoặc cá nhân) của tổ chức đánh giá trong quá trình đánh giá, giải pháp giải pháp xử lý khi bao gồm một hoặc một trong những member gồm chủ kiến đánh giá khác hoàn toàn cùng với nhiều phần thành viên còn lại.

Đính kèm vào báo cáo thẩm định: Bản chụp chứng chỉ huấn luyện và giảng dạy về đấu thầu, chứng từ hành nghề hoạt động đấu thầu2 của những member trong tổ đánh giá theo phương pháp của điều khoản đấu thầu.

II. TỔNG HỢPhường CÁC NỘI DUNG THẨM ĐỊNH

1. Căn uống cứ đọng pháp lý

a) Tổng thích hợp công dụng thẩm định và đánh giá về căn cứ pháp lý:

Kết trái khám nghiệm về căn cứ pháp luật của bài toán lập hồ sơ mời thầu được tổng phù hợp theo Bảng số 01 dưới đây:

Bảng số 01

STTNội dung kiểm traKết trái kiểm tra
Không có
<1><2><3>
1– Quyết định phê coi sóc dự án hoặc Quyết định của tín đồ đi đầu công ty đầu tư chi tiêu hoặc người Tiên phong đơn vị được giao trách nhiệm chuẩn bị dự án (trong trường hòa hợp chưa khẳng định được nhà chi tiêu so với gói thầu cần thực hiện trước lúc gồm quyết định phê cẩn thận dự án)

– Quyết định phê coi xét dự án điều chỉnh (nếu có)

2– Quyết định phê để mắt planer chọn lựa công ty thầu

– Quyết định phê duyệt y planer sàng lọc đơn vị thầu điều chỉnh (giả dụ có)

3Hiệp định, hòa hợp đồng vay vốn (nếu như có)
4– Tài liệu về kiến tạo đương nhiên dự toán thù được coi sóc so với gói thầu xây thêm hoặc thử khám phá về đặc tính, thông số kỹ thuật chuyên môn của hàng hóa (nếu có) đối với gói thầu bán buôn sản phẩm & hàng hóa hoặc luật pháp tđắm say chiếu đối với gói thầu bốn vấn

– Các văn phiên bản về câu hỏi điều chỉnh các tài liệu nêu trên (trường hợp có)

5Các văn uống bản pháp luật tất cả tương quan không giống (giả dụ có) ______ là Biên phiên bản trao đi giữa bên mời thầu cùng với các bên thầu tham gia thầu trong quy trình một Lúc thẩm định và đánh giá hồ sơ mời thầu quy trình tiến độ nhì đối với gói thầu áp dụng thủ tục nhị giai đoạn,…>
Ghi chú:

– Cột <2> đánh dấu “X” vào những ô tương ứng so với từng văn bạn dạng nêu trên cột <1> nhưng tổ chức đánh giá và thẩm định cảm nhận.

– Cột <3> khắc ghi “X” vào những ô khớp ứng đối với từng văn phiên bản nêu tại cột <1> mà tổ chức triển khai thẩm định không nhận được (sau khi vẫn đề xuất bổ sung cập nhật tài liệu).

b) Ý loài kiến thẩm định về cửa hàng pháp lý:

Căn uống cứ các tư liệu được hỗ trợ, hiệu quả thẩm định được tổng thích hợp tại Bảng số 01, tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá đưa ra chủ kiến nhấn quan tâm cửa hàng pháp luật của việc lập làm hồ sơ mời thầu và hồ hết lưu ý quan trọng (giả dụ có).

2. Nội dung của làm hồ sơ mời thầu

a) Tổng vừa lòng kết quả thẩm định về ngôn từ làm hồ sơ mời thầu:

Kết trái thẩm định về văn bản hồ sơ mời thầu được tổng đúng theo tại3:

Bảng số 02A (áp dụng đối với thẩm định: (1) làm hồ sơ mời thầu gói thầu sắm sửa hàng hóa, xây lắp, các thành phần hỗn hợp áp dụng cách làm một quy trình tiến độ một túi làm hồ sơ với hai túi hồ nước sơ; (2) hồ sơ mời thầu tiến trình nhị gói thầu mua sắm hàng hóa, xây đính thêm, hỗn hợp vận dụng thủ tục nhì quy trình một túi hồ nước sơ; (3) hồ sơ mời thầu quy trình một gói thầu mua sắm sản phẩm & hàng hóa, xây đính, tất cả hổn hợp vận dụng thủ tục nhị giai đoạn nhị túi hồ nước sơ);

Bảng số 02B (áp dụng so với đánh giá hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn);

Bảng số 02C (áp dụng đối với đánh giá và thẩm định hồ sơ mời thầu tiến độ một gói thầu mua sắm sản phẩm & hàng hóa, xây gắn, các thành phần hỗn hợp áp dụng phương thức nhị quy trình một túi hồ nước sơ);

Bảng số 02D (vận dụng so với đánh giá hồ sơ mời thầu tiến độ nhị gói thầu bán buôn sản phẩm & hàng hóa, xây đính thêm, hỗn hợp áp dụng cách thức hai giai đoạn nhì túi hồ nước sơ).

Bảng số 02A

Nội dung kiểm traKết quả thđộ ẩm định
Tuân thủ, phù hợpKhông vâng lệnh hoặc không phù hợp
<1><2><3>
Phần 1. Thủ tục đấu thầu

– Chỉ dẫn bên thầu

– Bảng tài liệu đấu thầu

– Tiêu chuẩn chỉnh review hồ sơ dự thầu

– Biểu mẫu dự thầu

Phần 2.

Yêu cầu về xây lắp (đối với gói thầu xây lắp)

Yêu cầu về cung cấp (so với gói thầu dịch vụ phi bốn vấn, mua sắm hàng hóa)

Yêu cầu về gói thầu (so với gói thầu láo lếu hợp)

Phần 3. Điều kiện thích hợp đồng cùng biểu mẫu thích hợp đồng

– Điều khiếu nại tầm thường của vừa lòng đồng

– Điều khiếu nại rõ ràng của đúng theo đồng

– Biểu mẫu hòa hợp đồng

Bảng số 02B

Nội dung kiểm traKết quả thđộ ẩm định
Tuân thủ, phù hợpKhông vâng lệnh hoặc không phù hợp
<1><2><3>
Phần trước tiên. Chỉ dẫn đối với nhà thầu

– Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

– Bảng tài liệu đấu thầu

– Tính vừa lòng lệ của hồ sơ dự thầu với tiêu chuẩn chỉnh nhận xét làm hồ sơ dự thầu

– Biểu mẫu dự thầu

Phần đồ vật nhị. Mẫu đề xuất về kỹ thuật
Phần vật dụng bố. Mu đề xuất về tài chính
Phần trang bị tứ. Điều khoản tđắm đuối chiếu
Phần trang bị năm. Yêu cầu về hòa hợp đồng

– Điều kiện phổ biến của hợp đồng

– Điều khiếu nại ví dụ của phù hợp đồng

– Mẫu phù hợp đồng

Bảng số 02C

Nội dung kiểm traKết trái thẩm định
Tuân thủ, phù hợpKhông tuân thủ hoặc không phù hợp
<1><2><3>
Thông tin cầm tắt về dự án, gói thầu
Chỉ dẫn bài toán chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu quy trình tiến độ một
Ý tưởng yên cầu về phương pháp chuyên môn của gói thầu; thử khám phá về cách thực hiện tài chủ yếu, thương thơm mại

Bảng số 02D

Nội dung kiểm traKết quả thẩm định
Tuân thủ, phù hợpKhông tuân thủ hoặc không phù hợp
<1><2><3>

Các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung so với làm hồ sơ mời thầu giai đoạn một

Ghi chú:

Cách điền tại Bảng số 02A, 02B, 02C, 02D:

– Cột <2>: lưu lại “X” vào các ô khớp ứng đối với từng văn bản nêu trên cột <1> trường hợp hiệu quả bình chọn về nội dung chính là tuân hành qui định của lao lý về đấu thầu, điều khoản liên quan; phù hợp với dự án, chiến lược gạn lọc nhà thầu đã có phê săn sóc, đặc điểm và thử dùng của gói thầu.

– Cột <3>: đánh dấu “X” vào các ô khớp ứng so với từng câu chữ nêu tại cột <1> giả dụ kết quả khám nghiệm về ngôn từ đó là ko vâng lệnh khí cụ về luật pháp đấu thầu, quy định có tương quan hoặc không phù hợp với dự án, kế hoạch chắt lọc đơn vị thầu đã có phê chăm bẵm, tính chất cùng trải nghiệm gói thầu. Tại điểm b Khoản này, nêu rõ Mục, Điều, Khoản, Điểm ko tuân thủ hoặc ko phù hợp theo nguyên tắc của luật pháp.

b) Ý loài kiến thẩm định về ngôn từ làm hồ sơ mời thầu:

Cnạp năng lượng cđọng tài liệu được hỗ trợ, tác dụng đánh giá và thẩm định được tổng phù hợp tại Bảng số 02A, hoặc Bảng số 02B, hoặc Bảng số 02C, hoặc Bảng số 02D, tổ chức đánh giá giới thiệu phần lớn chủ ý đánh giá và thẩm định về nội dung làm hồ sơ mời thầu căn cứ vào luật của quy định về đấu thầu, lao lý tương quan, dự án, planer chọn lựa công ty thầu đã có phê xem xét, đặc điểm, kinh nghiệm của gói thầu và các để ý cần thiết khác (giả dụ có). Trường thích hợp trong hồ sơ mời thầu giới thiệu những công cụ theo pháp luật tương quan khác, tổ chức thẩm định phải nhận xét đến câu hỏi đưa ra những dụng cụ theo quy định tương quan đó bao gồm là điều kiện làm cho tiêu giảm sự tsay đắm gia của các đơn vị thầu hay là không. Nếu gây ra giảm bớt sự ttê mê gia ở trong phòng thầu thì tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định chỉ dẫn đề xuất và ý kiến đề xuất theo khí cụ tại điểm b khoản 2 Mục III.

Xem thêm: Đề Xuất 11/2021 # Ăn Tàu Hủ Nước Đường Có Mập Không ? Có Tốt Không? # Top Like

Đối cùng với nội dung lao lý trên tiêu chuẩn Đánh Giá làm hồ sơ dự thầu, tổ chức đánh giá và thẩm định phải nhận xét về sự việc tương xứng của các tiêu chuẩn Reviews đối với câu chữ của gói thầu bên trên những cơ sở:

– Tài liệu với báo cáo nghiên cứu, khảo sát Thị Trường về kỹ năng cung cấp sản phẩm & hàng hóa, hình thức dịch vụ liên quan cho gói thầu bởi vì tổ chức lập làm hồ sơ mời thầu hoặc bên mời thầu triển khai.

– Tính kỹ thuật, ngắn gọn xúc tích của các tiêu chuẩn Đánh Giá hồ sơ dự thầu với đề nghị bảo đảm an toàn một cách khách quan, vô tư, minh bạch.

Đối cùng với số đông văn bản làm hồ sơ mời thầu được nhận xét là không tuân thủ hoặc không phù hợp hoặc bao gồm nội dung phải chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thành thì tổ chức đánh giá tngày tiết minh ở phần này nguyên nhân và phương thức bắt buộc tiến hành tiếp theo sau nhằm đảm bảo vâng lệnh điều khoản về đấu thầu với đảm bảo mục tiêu của đấu thầu là: đối đầu, công bình, minh bạch và kết quả tài chính. Nêu rõ Mục, Điều, Khoản, Điểm không tuân thủ hoặc ko cân xứng.

3. Ý con kiến khác biệt, bảo lưu lại của các cá thể tsay mê gia lập làm hồ sơ mời thầu (trường hợp có)

a) Tổng thích hợp những chủ ý biệt lập, bảo lưu lại của các cá thể tmê mẩn gia lập hồ sơ mời thầu (trường hợp có):

Phần này nêu các chủ ý khác hoàn toàn, bảo lưu lại của các cá nhân tyêu thích gia lập hồ sơ mời thầu (ví như có).

b) Nội dung đánh giá và thẩm định về những chủ kiến khác hoàn toàn, bảo lưu lại của những cá nhân tmê mẩn gia lập hồ sơ mời thầu (nếu có):

Phần này chỉ dẫn dìm xét của tổ chức triển khai thẩm định về những chủ kiến biệt lập, bảo lưu nêu trên và đa số xem xét cần thiết.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xem về văn bản hồ mời thầu

Trên cơ sở các thừa nhận xét đến làm hồ sơ mời thầu theo từng nội dung nêu bên trên, tổ chức thẩm định dấn xét phổ biến về dự thảo làm hồ sơ mời thầu. Trong phần này yêu cầu giới thiệu chủ ý thống duy nhất hay không thống nhất so với ngôn từ của làm hồ sơ mời thầu. Trường phù hợp ko thống độc nhất buộc phải chỉ dẫn nguyên nhân ví dụ.

Phần này nêu rõ chủ ý bảo lưu của thành viên thẩm định trong quá trình thẩm định dự thảo hồ sơ mời thầu (nếu có).

2. Kiến nghị

a) Trường vừa lòng dự thảo làm hồ sơ mời thầu cân xứng với giải pháp của quy định về đấu thầu, luật pháp liên quan với đáp ứng đòi hỏi thì tổ chức thẩm định ý kiến đề nghị chủ đầu tư chi tiêu theo ngôn từ dưới đây:

Trên cơ sở tờ trình của ______ về vấn đề phê coi ngó hồ sơ mời thầu, dự thảo hồ sơ mời thầu với ngôn từ trên report đánh giá này, ______ ý kiến đề nghị ______ phê chăm sóc hồ sơ mời thầu gói thầu ______ > ở trong ______ .

b) Trường vừa lòng tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá không chấp nhận với nội dung của hồ sơ mời thầu thì đưa ra khuyến cáo cùng đề xuất về phương án giải pháp xử lý tiếp sau đảm bảo cân xứng cùng với qui định của luật pháp về đấu thầu cùng lao lý khác bao gồm liên quan nhằm đẩy nhanh khô quy trình thực thi tiến hành gói thầu, dự án nhằm nhà đầu tư chú ý, ra quyết định.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi: ______ .

 

Nơi nhận:– Như trên;– Bên mời thầu;– Lưu VT.

<ĐẠI DIỆN HỢPhường. PHÁP. CỦATCHỨC THẨM ĐỊNH>u (nếu có)>

____________

1 Cập nhật những vnạp năng lượng phiên bản quy phi pháp dụng cụ theo qui định hiện nay hành.

2 Chỉ vận dụng câu chữ này Lúc Bộ Kế hoạch và Đầu tứ gồm văn bản gợi ý về chứng chỉ hành nghề vận động đấu thầu.

3 Trong ngôi trường phù hợp đặc trưng thì tổ chức đánh giá có thể căn cứ nội dung của hồ sơ mời thầu nhằm lập Bảng tổng hòa hợp.

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP. ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MỜI THẦU

Liệt kê hạng mục các tư liệu tổ chức thẩm định và đánh giá nhận thấy (sau khoản thời gian đang từng trải bổ sung cập nhật tài liệu) nhằm tiến hành việc thẩm định và đánh giá làm hồ sơ mời thầu.

Trên đó là đầy đủ chia sẻ của chúng tôi về vụ việc Mẫu report đánh giá và thẩm định hồ sơ mời thầu đến độc giả. Trong quy trình nghiên cứu và phân tích với khám phá về vụ việc này giả dụ bao gồm bất kể vướng mắc như thế nào, Quý khách hàng chớ e dè tương tác cùng với công ty chúng tôi sẽ được đội ngũ chuyên viên hỗ trợ tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi cung ứng tốt nhất.