Cái này Khi edit rất lôi cuốn chạm mặt đề nghị này :3 Nhưng có một số mẫu mã B.Y còn chưa nghe lúc nào, vẫn bổ sung thêm. Hôm trước edit còn tồn tại dạng hình “Lưu sơn kế” nữa, hơi đẹp^^
Bạn đang xem: Các kiểu tóc trung quốc cổ đại

*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e59e82e68c82e9abbb.jpg?w=213" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e59e82e68c82e9abbb.jpg?w=328" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e58f8ce4b8abe9abbb.jpg?w=214" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e58f8ce4b8abe9abbb.jpg?w=327" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e99a8fe4ba91e9abbb.jpg?w=213" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e99a8fe4ba91e9abbb.jpg?w=426" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e58d95e89etía.jpg?w=214" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e58d95e89eba.jpg?w=330" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e9a39ee5a4a9e9abbb.jpg?w=213" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e9a39ee5a4a9e9abbb.jpg?w=600" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e799bee59088e9abbb.jpg?w=213" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e799bee59088e9abbb.jpg?w=426" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e59e82e9ac93e58886e88296e9abbb.jpg?w=213" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e59e82e9ac93e58886e88296e9abbb.jpg?w=329" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e5878ce8999ae9abbb.jpg?w=212" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e5878ce8999ae9abbb.jpg?w=325" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e58583e5ae9de9abbb.jpg?w=220" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e58583e5ae9de9abbb.jpg?w=328" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e9ab98e99b84e9abbb.jpg?w=213" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e9ab98e99b84e9abbb.jpg?w=600" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e5a095e9a9ace9abbb.jpg?w=212" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e5a095e9a9ace9abbb.jpg?w=328" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e580ade5a095e9abbb.jpg?w=214" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e580ade5a095e9abbb.jpg?w=326" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/middle_20110606_2f5d107e3dc97acfaac4l8lka2nv7sei.jpg?w=214" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/middle_20110606_2f5d107e3dc97acfaac4l8lka2nv7sei.jpg?w=329" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e58d81e5ad97e9abbb.jpg?w=211" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e58d81e5ad97e9abbb.jpg?w=325" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e5b08fe4b8a4e68a8ae5a4b4.jpg?w=212" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e5b08fe4b8a4e68a8ae5a4b4.jpg?w=326" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e88eb2e88ab1e586a0.jpg?w=213" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e88eb2e88ab1e586a0.jpg?w=426" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e4b8a4e68a8ae5a4b4.jpg?w=213" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e4b8a4e68a8ae5a4b4.jpg?w=329" />
*
" data-medium-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e587a4e586a0.jpg?w=215" data-large-file="https://loantuong.vn.files.loantuong.vn.com/2015/08/e587a4e586a0.jpg?w=327" />
*
Đăng do Yuu

Địa chỉ thư điện tử:

Theo dõi

Follow GÓC NHỎ CỦA YUU on loantuong.vn.com

LƯỢT KHÁCH GHÉ THĂM

752600 lượt xem


Xem thêm: Hội Nhiều Chữ - Thiếp Định Chàng Rồi Quyết Chẳng Buông

Privacy và Cookies: This site uses cookies. By continuing lớn use this website, you agree to their use. To find out more, including how khổng lồ control cookies, see here:Cookie Policy