Cách chia 3 chữ số cho 2 chữ số

     

Toán thù lớp 4 phân tách đến số gồm 2 chữ số học sinh tiếp tục được thiết kế quen thuộc với phnghiền tính phân tách với những bài xích tập vận dụng của phép chia.Bài học này loantuong.vn liên tiếp hỗ trợ những kỹ năng giữa trung tâm, bài bác tập áp dụng của toán lớp 4 chia mang đến số có 2 chữ số. Prúc huynh vàhọc sinh cùng xem thêm nhé.

Bạn đang xem: Cách chia 3 chữ số cho 2 chữ số

1. Ôn tập giải pháp chia mang lại số có một chữ số

*

Thực hiện phnghiền phân tách theo máy từ bỏ tự trái qua cần.

Áp dụng 3 bước: phnghiền phân tách - nhân - trừ.

2 phân chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không phân chia được đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 chia 2 được một, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia mang đến số có 2 chữ số

2.1. ví dụ như 1. Phnghiền chia có số dư

*

Thực hiện nay phnghiền phân tách theo sản phẩm công nghệ từ bỏ từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

trăng tròn chia 14 được một, viết 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép phân tách này là phnghiền phân chia hết.

Xem thêm: Cách Chuyển Danh Bạ Từ Máy Sang Sim Trên Android, Iphone, Cách Chuyển Số Điện Thoại Từ Máy Sang Sim

2.2. Ví dụ 2. Phnghiền chia gồm số dư

*

Thực hiện phxay phân chia theo sản phẩm công nghệ từ bỏ từ bỏ trái qua buộc phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân tách 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phnghiền chia cho số tất cả 2 chữ số

Những lưu ý Khi triển khai phxay phân chia số tất cả nhì chữ số

Phép phân chia hết là phxay phân tách có số dư bằng 0

Phnghiền chia có dư là phnghiền phân chia gồm số dư khác 0

Phnghiền phân tách bao gồm dư thì số dư luôn bé dại rộng số chia

3. Ôn tập sản phẩm và lớp bên trong số từ nhiên

*

Hàng 1-1 trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng thích hợp thành lớp đối kháng vịHàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng ngàn hòa hợp thành lớp nghìn

4. Bài tập áp dụng toán thù lớp 4 phân tách mang lại số có 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại con gà mỗi ngày con kê đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, từng tá 12 trái. Hỏi tất cả từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 phân tách 19 được một, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 22một là phép phân tách hết

*

205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phnghiền chia hết

*

168 chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân tách 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bởi 28

Hạ 0 được 280 phân chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Bài 2:

*

56 phân chia 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phnghiền chia tất cả số dư

*

205 phân chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia có số dư

*

228 chia 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân tách 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 phân chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia tất cả số dư

*

459 chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 không phân chia được cho 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân chia 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bằng 5

Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko chia hết viết 0

0 nhân 57 bằng 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phxay phân tách có số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo quy tắc ưu tiên: phnghiền nhân phân chia trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ tất cả phnghiền nhân, phân tách thì triển khai sản phẩm tự trường đoản cú trái qua đề nghị.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hằng ngày kê đẻ được 250 tá trứng

5. Những bài tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính với tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính cực hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn uống trái bên Bác Tư tất cả 800 cây ăn uống quả những một số loại được tLong vào 16 mặt hàng. Hỏi mỗi hàng bao gồm từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học giỏi toán thù lớp 4 phân tách mang lại số có 2 chữ số, học sinh cần phải chuyên cần có tác dụng bài tập để thành thục công việc tính phxay phân chia. Tiếp tục theo dõi loantuong.vn và để được hỗ trợ thêm nhiều kỹ năng và kiến thức hữu dụng nhé.