Soundtrack Tức là nhạc phlặng (tốt là âm tkhô hanh của nhạc, nhạc âm). Tuy nhiên vào ngữ chình ảnh của Proshow Producer thì họ đã phát âm nó là nhạc nền.

Về phương pháp cnhát nhạc nền vào Slide List thì tôi đã hướng dẫn cho chúng ta giữa những nội dung bài viết trước của Serie này rồi. Tuy nhiên, để dễ dàng cho chúng ta quan sát và theo dõi thì bản thân đã trả lời lại trong bài viết này luôn luôn, các bạn đỡ mất công tìm kiếm lại nữa