Cung văn hóa hữu nghị việt tiệp

     
*
Tìmkiếm
Tìm kiếm nâng cấp
Trang chủ
Duyệt theo
Sở sưu tập
Ngày ban hành
Tác mang
Tên tư liệu
Chủ đề
Quản lý tài khoản
Đăng nhập
Trang cá thể
Đăng cam kết thông tin tài khoản
Trợ góp
Về DSpace

>LUẬN VĂN THẠC SỸ>NGÀNH VĂN HÓA HỌC>

Vui lòng cần sử dụng ký hiệu này nhằm trích dẫn hoặc dẫn nhùa đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/956
Tên tài liệu:Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp với việc xây dựng đời sống văn hóa ở Thành phố Hải Phòng hiện nay
Tác giả:Trịnh, Phương Huệ
Chủ đề:Đời sống văn hóa-Xây dựng-Hải Phòng
Ngày ban hành:2007
Trích yếu:Nghiên cứu thực trạng hoạt động của Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp và đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong việc xây dựng đời sống văn hóa tại Thành phố Hải Phòng.
URI:http://hdl.handle.net/123456789/956
Bộ sưu tập: NGÀNH VĂN HÓA HỌC
Trịnh Phương thơm Huệ.pdf

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
884.24 kBAdobe PDFXem/Mlàm việc

khi thực hiện những tài liệu vào DSpace đề nghị vâng lệnh Luật phiên bản quyền.

*