Định mức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

     
Tóm tắt Nội dung VB nơi bắt đầu Tiếng Anh Hiệu lực VB tương quan Lược đồ vật Nội dung MIX Tải về
Đăng nhập tài khoản loantuong.vn giới và đăng ký áp dụng Phần mềm tra cứu giúp văn uống bản.

Bạn đang xem: Định mức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

">Theo dõi hiệu lực hiện hành VB
Chia sẻ qua:
*
*

đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để download file. Nếu người tiêu dùng chưa tồn tại tài khoản, vui lòng đăng ký tại đây!
đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để thiết lập tệp tin. Nếu quý khách hàng chưa có tài khoản, sung sướng đăng ký tại đây!

BỘ XÂY DỰNG

-----------

Số: 16/2019/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc

------------

thủ đô, ngày 26 mon 1hai năm 2019


Thông bốn này bị bãi bỏ bởi Điều 3 Thông bốn số 12/2021/TT-BXD">

THÔNG TƯ

Hướng dẫn xác định chi phí thống trị dự án công trình cùng hỗ trợ tư vấn đầu tư chi tiêu xây dựng

-------------


Cnạp năng lượng cứ đọng Nghị định số 81/2017/NĐ-CPhường ngày 17 mon 7 năm 2017 của Chính phủ công cụ công dụng, nhiệm vụ, quyền lợi với cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. ngày 14 tháng 8 năm 2019 của nhà nước về thống trị chi phí đầu tư xây dựng;


Theo đề xuất của Viện trưởng Viện Kinch tế xây dựng với Cục trưởng Cục Kinc tế xây dựng;

Sở trưởng Sở Xây dựng phát hành Thông tư gợi ý xác định chi phí cai quản dự án công trình cùng support đầu tư chi tiêu tạo.


1. Thông bốn này lý giải xác định ngân sách thống trị dự án cùng tư vấn đầu tư chế tạo so với những dự án công trình sử dụng vốn chi phí đơn vị nước, vốn nhà quốc tế chi phí với dự án đầu tư chi tiêu theo hình thức đối tác công tứ (PPP) phép tắc trên khoản 2 Điều 32 Nghị định số 68/2019/NĐ-CPhường ngày 14 mon 8 năm 2019 của nhà nước về quản lý ngân sách chi tiêu tạo (viết tắt là Nghị định số 68/2019/NĐ-CP).
2. Đối cùng với những dự án công trình thực hiện nguồn vốn cung cấp cải tiến và phát triển phê chuẩn (ODA) thực hiện theo nguyên tắc điều ước nước ngoài với mức sử dụng của điều khoản nội địa của Luật điều ước quốc tế.
1. Thông tư này áp dụng đối với những phòng ban, tổ chức triển khai, cá nhân tất cả tương quan đến việc xác minh chi phí thống trị dự án với support đầu tư desgin các dự án công trình sử dụng vốn túi tiền bên nước, vốn công ty quốc tế túi tiền cùng dự án đầu tư theo bề ngoài công ty đối tác công bốn (PPP).
2. Các tổ chức, cá thể bao gồm tương quan rất có thể xác định chi phí quản lý dự án công trình cùng support đầu tư xây dừng của các dự án công trình thực hiện nguồn vốn khác theo hướng dẫn trên Thông tư này làm cho căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài thiết yếu so với công ty nước.
1. Định mức ngân sách thống trị dự án công trình chi tiêu chế tạo ban hành trên Thông tứ này là các đại lý để xác định chi phí cai quản dự án đầu tư chi tiêu thành lập (viết tắt là ngân sách quản lý dự án) nhằm tổ chức triển khai thực hiện các các bước làm chủ dự án từ bỏ tiến trình chuẩn bị dự án công trình, thực hiện dự án và chấm dứt xây dừng đưa công trình xây dựng của dự án vào khai quật áp dụng.
2. Định mức giá support đầu tư thiết kế ban hành tại Thông tư này nhằm khẳng định chi phí tư vấn chi tiêu thành lập (viết tắt là ngân sách bốn vấn) phù hợp với văn bản, kinh nghiệm thành phầm support với trình từ đầu tư xây dựng.
3. Trường hợp Ban thống trị dự án có đầy đủ năng lực nhằm tiến hành quá trình tư vấn cai quản dự án cho các dự án công trình không giống hoặc thực hiện một vài các bước tư vấn thì ngân sách triển khai những các bước support được tính bổ sung cập nhật vào chi phí buổi giao lưu của Ban thống trị dự án. Việc cai quản sử dụng ngân sách của những các bước support nêu trên tiến hành theo phép tắc hiện tại hành.

4. Đối cùng với dự án, công trình, gói thầu gồm quy mô chi phí ở trong vòng bài bản chi phí vào phú lục ban hành dĩ nhiên Thông tư này thì định mức giá thành quản lý dự án cùng chi phí hỗ trợ tư vấn được xác minh theo bí quyết sau:

Trong đó:

- Nt: Định mức ngân sách thống trị dự án, support đầu tư xuất bản theo quy mô chi phí thi công hoặc đồ sộ chi phí đồ vật hoặc đồ sộ ngân sách sản xuất với ngân sách trang bị buộc phải tính; đơn vị chức năng tính: tỉ trọng %;

- Gt: Quy tế bào chi phí xây dừng hoặc quy mô ngân sách máy hoặc quy mô chi phí xây cất với ngân sách đồ vật phải tính định mức giá thống trị dự án, chi phí tứ vấn; đơn vị chức năng tính: giá trị;

- Ga: Quy tế bào chi phí kiến thiết hoặc đồ sộ ngân sách thiết bị hoặc quy mô ngân sách kiến thiết và chi phí sản phẩm công nghệ cận bên trên quy mô ngân sách phải tính định mức; đơn vị tính: giá chỉ trị;

- Gb: Quy mô chi phí tạo ra hoặc quy mô chi phí vật dụng hoặc bài bản chi phí xây đắp cùng ngân sách lắp thêm cận bên dưới đồ sộ chi phí yêu cầu tính định mức; đơn vị tính: giá chỉ trị;

- Na: Định mức giá thành làm chủ dự án công trình, hỗ trợ tư vấn chi tiêu thi công khớp ứng với Ga; đơn vị chức năng tính: tỉ lệ %;

- Nb: Định mức chi phí quản lý dự án, support chi tiêu desgin tương xứng cùng với Gb; đơn vị chức năng tính: tỉ trọng %.


5. Trường thích hợp dự án có quy mô chi phí (ngân sách kiến thiết với chi phí thiết bị) to hơn đồ sộ ngân sách vào Phụ lục tiên phong hàng đầu tất nhiên Thông tư này hoặc trường hòa hợp vị tính chất riêng biệt của dự án nếu như chi phí làm chủ dự án công trình xác minh theo định nút phát hành tại Thông tứ này không đầy đủ chi phí thì công ty đầu tư tổ chức triển khai lập dự toán thù nhằm xác định chi phí cai quản dự án công trình tuy vậy đề xuất bảo đảm an toàn hiệu quả dự án công trình.
6. Trường hợp dự án công trình, công trình xây dựng, gói thầu gồm quy mô chi phí lớn hơn bài bản chi phí vào Phụ lục số 2 đương nhiên Thông tứ này hoặc trường thích hợp một vài quá trình support chưa có định mức chi phí được ban hành thì chủ đầu tư tổ chức triển khai lập dự toán nhằm khẳng định chi phí tư vấn theo phía dẫn tại Phụ lục số 3 đương nhiên Thông bốn này.
7. Ngân sách chi tiêu hỗ trợ tư vấn khảo sát điều tra thi công, thí điểm siêng ngành thi công khẳng định nhỏng ngân sách xây dừng vào dự toán thù tạo ra.
Cmùi hương IIXÁC ĐỊNH CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Điều 4. Nội dung chi phí cai quản dự ánChi tiêu làm chủ dự án xác định theo định mức ngân sách làm chủ dự án công trình ban hành tại bảng tiên phong hàng đầu.1, bảng hàng đầu.2 của Phú lục hàng đầu kèm theo Thông tứ này là cơ sở để xác minh ngân sách cai quản dự án gồm: chi phí lương của cán bộ làm chủ dự án, chi phí công trả cho những người lao rượu cồn theo đúng theo đồng; các khoản phú cấp cho lương; chi phí thưởng trọn, phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (bảo đảm thôn hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, trích nộp không giống theo điều khoản của quy định so với cá thể thừa hưởng lương từ bỏ dự án); ứng dụng công nghệ công nghệ, làm chủ việc áp dụng hệ thống công bố công trình (BIM); đào tạo nâng cao năng lượng cán bộ làm chủ dự án; thanh khô toán những các dịch vụ công cộng; thiết bị tứ văn uống phòng phẩm; biết tin, tuim truyền, liên lạc; tổ chức triển khai hội nghị có liên quan mang đến dự án; công tác phí; thuê mướn, thay thế sửa chữa, bán buôn tài sản phục vụ làm chủ dự án công trình, ngân sách khác và chi phí dự phòng.
Điều 5. Xác định ngân sách thống trị dự án

1. Ngân sách chi tiêu thống trị dự án trong tổng mức vốn đầu tư chi tiêu xác định theo định nấc Xác Suất Xác Suất (%) (phát hành tại bảng tiên phong hàng đầu.1 của Phú lục số 1 cố nhiên Thông tư này) nhân cùng với chi phí xây dựng với chi phí máy (chưa có thuế giá trị gia tăng) vào tổng vốn đầu tư chi tiêu của dự án công trình.
2. giá thành quản lý dự án công trình trong dự toán desgin dự án công trình hoặc tổng dự tân oán của dự án xác minh theo định nút phần trăm (%) (cùng định nút Xác Suất % sử dụng nhằm tính chi phí làm chủ dự án trong tổng vốn đầu tư chi tiêu được duyệt) nhân cùng với ngân sách kiến tạo và trang bị (chưa xuất hiện thuế giá trị gia tăng) vào dự tân oán kiến thiết dự án công trình hoặc tổng dự toán thù của dự án.
3. giá cả cai quản dự án của các dự án đầu tư desgin trên biển; trên đảo; dự án công trình trải dài dọc theo tuyến đường biên thuỳ bên trên đất liền, dự án trên xóm tất cả điều kiện kinh tế tài chính - làng mạc hội đặc trưng khó khăn (vùng bến bãi ngang ven bờ biển với hải đảo; làng mạc biên cương, làng mạc bình an khu; những thôn phiên bản đặc trưng cực nhọc khăn) theo vẻ ngoài của nhà nước xác định theo định mức trên bảng tiên phong hàng đầu.1 của Prúc lục số 1 hẳn nhiên Thông bốn này và kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 1,35. giá cả thống trị dự án công trình của dự án trải nhiều năm theo tuyến đường bên trên địa phận tự hai tỉnh trngơi nghỉ lên hoặc dự án công trình bao gồm các công trình xây dựng lẻ tẻ được thi công bên trên địa bàn những tỉnh khác biệt xác định theo định nấc ban hành trên bảng tiên phong hàng đầu.1 của Phú lục hàng đầu tất nhiên Thông tư này và điều chỉnh cùng với hệ số k = 1,1.
4. Trường vừa lòng dự án công trình được cai quản theo hiệ tượng chủ đầu tư áp dụng bốn cách pháp nhân của chính bản thân mình với cỗ máy trình độ chuyên môn trực trực thuộc bao gồm đủ ĐK năng lực nhằm trực tiếp cai quản dự án công trình, ngân sách quản lý dự án khẳng định theo định nấc ban hành tại bảng số 1.1 của Phụ lục số 1 cố nhiên Thông bốn này và kiểm soát và điều chỉnh cùng với hệ số k = 0,8.
5. Trường phù hợp thuê tư vấn cai quản dự án, chi phí mướn tư vấn thống trị dự án xác định bằng dự toán trên đại lý nội dung, trọng lượng quá trình cai quản dự án được thỏa thuận vào hợp đồng làm chủ dự án công trình thân công ty đầu tư chi tiêu cùng với nhà thầu support thống trị dự án công trình. giá cả mướn support thống trị dự án (sẽ bao hàm thuế giá trị gia tăng) cộng với ngân sách quản lý dự án công trình của công ty đầu tư ko vượt chi phí cai quản dự án khẳng định theo phía dẫn tại Thông bốn này.
6. Trường hợp chi phí vật dụng chiếm phần tỷ trọng ≥ một nửa tổng ngân sách xuất bản cùng vật dụng vào tổng mức chi tiêu được phê duyệt thì điều chỉnh định mức giá thành làm chủ dự án công trình cùng với thông số k = 0,8.
7. Trường phù hợp dự án được quản lý theo các dự án nguyên tố trong những số đó mỗi dự án công trình yếu tắc có thể vận hành hòa bình, khai quật sử dụng hoặc được phân kỹ đầu tư nhằm triển khai thì chi phí thống trị dự án công trình được khẳng định riêng biệt theo quy mô của từng dự án công trình yếu tố.
8. Trường hòa hợp tổng thầu triển khai một số trong những công việc quản lý dự án ở trong trách nhiệm của công ty đầu tư thì tổng thầu thừa kế 1 phần ngân sách quản lý dự án tùy thuộc trách nhiệm vày nhà đầu tư giao. túi tiền tổng thầu tiến hành những quá trình thống trị dự án vì chưng chủ chi tiêu cùng tổng thầu thỏa thuận hợp tác từ bỏ nguồn kinh phí thống trị dự án công trình cùng được khẳng định trong giá bán hòa hợp đồng tổng thầu. Chi phí cai quản dự án của chủ chi tiêu và ngân sách thống trị dự án của tổng thầu ko vượt chi phí cai quản dự án công trình xác định theo phía dẫn trên Thông tư này.
Điều 6. Xác định ngân sách thống trị dự án của dự án đầu tư theo bề ngoài công ty đối tác công bốn (PPP)
1. túi tiền quản lý dự án của Cơ quan tiền bên nước có thẩm quyền xác minh bởi dự toán thù tương xứng với trọng trách quản lý dự án công trình và những cơ chế chế độ bao gồm tương quan.
2. Ngân sách hoạt động vui chơi của đơn vị chức năng quản lý dự án thuộc Cơ quan nhà nước có thđộ ẩm quyền xác định bằng định nút tỷ lệ phần trăm (%) (phát hành tại bảng tiên phong hàng đầu.2 của Phụ lục hàng đầu dĩ nhiên Thông bốn này) nhân với chi phí thiết kế và ngân sách thứ (chưa tồn tại thuế giá trị gia tăng) vào tổng giá trị chi tiêu kiến tạo của dự án. Chi phí buổi giao lưu của đơn vị chức năng thống trị dự án công trình nằm trong Cơ quan tiền công ty nước có thđộ ẩm quyền đối với các dự án công trình trải nhiều năm theo tuyến đường bên trên địa phận từ nhị thức giấc trngơi nghỉ lên hoặc dự án có các công trình đơn lẻ được thi công bên trên địa phận những tỉnh giấc khác biệt xác minh theo định nút phát hành trên bảng hàng đầu.2 của Prúc lục tiên phong hàng đầu tất nhiên Thông bốn này với kiểm soát và điều chỉnh với hệ số k = 1,1.
3. giá thành thống trị dự án công trình ở trong nhà đầu tư chi tiêu xác minh theo phía dẫn tại Điều 5 Thông tứ này với kiểm soát và điều chỉnh với thông số k = 0,7.
Cmùi hương IIIXÁC ĐỊNH CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Điều 7. Nội dung chi phí hỗ trợ tư vấn đầu tư chi tiêu xây dựngChi phí hỗ trợ tư vấn đầu tư chi tiêu desgin xác minh theo định mức ngân sách support đầu tư kiến thiết là cửa hàng để khẳng định ngân sách các các bước hỗ trợ tư vấn gồm: chi phí nhân lực tư vấn (chi phí lương, các khoản phú cấp cho lương, tiền thưởng trọn, phúc lợi bè phái, những khoản góp sức bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ngân sách đầu tư công doàn, trích nộp khác theo mức sử dụng của điều khoản đối với những cá nhân thực hiện các bước hỗ trợ tư vấn tại dự án); ngân sách vận dụng kỹ thuật công nghệ; ngân sách thanh hao tân oán các các dịch vụ công cộng, thiết bị tư văn chống phđộ ẩm, biết tin liên lạc; ngân sách thuê mướn, sửa chữa thay thế, mua sắm tài sản phục vụ hỗ trợ tư vấn đến dự án công trình (trường hợp có); chi phí cai quản của tổ chức tứ vấn; chi phí khác; lợi tức đầu tư chịu đựng thuế tính trước cơ mà chưa bao hàm ngân sách áp dụng khối hệ thống biết tin công trình (BIM), thuế quý giá tăng thêm với ngân sách dự trữ.
Điều 8. Xác định ngân sách support chi tiêu xây dựng

1. túi tiền support xác minh trên cơ sở định nấc phần trăm phần trăm (%) tương xứng cùng với đồ sộ chi phí chế tạo, bài bản chi phí đồ vật hoặc quy mô chi phí xây dừng và chi phí thứ.
2. túi tiền hỗ trợ tư vấn xác định theo các loại công trình; cấp cho công trình xây dựng theo hiện tượng hiện nay hành. Riêng ngân sách tư vấn của công trình quốc phòng, an ninh xác định theo định mức giá hỗ trợ tư vấn của những nhiều loại dự án công trình gia dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải, nông nghiệp trồng trọt cùng cải cách và phát triển nông làng tương xứng.
3. Chi tiêu hỗ trợ tư vấn xác định theo định nút ban hành tại Phú lục số 2 hẳn nhiên Thông tứ này chưa bao hàm chi phí để lập làm hồ sơ bởi giờ đồng hồ nước ngoài. giá cả lập làm hồ sơ bởi tiếng quốc tế được bổ sung cập nhật vào chi phí hỗ trợ tư vấn và khẳng định bằng lập dự toán thù cơ mà về tối nhiều không thực sự 15% ngân sách support khẳng định theo định nút phát hành tại Phú lục số 2 cố nhiên Thông tứ này.
4. Trường vừa lòng phải tạo thêm làm hồ sơ tư vấn theo thông thường thế giới, lập các report riêng theo kinh nghiệm trong phòng tài trợ so với các dự án vay vốn ngân hàng quốc tế thì ngân sách cho các các bước bên trên xác định bằng dự toán cân xứng cùng với ngôn từ những hiểu biết của từng các bước.
5. Trường phù hợp vận dụng bên cạnh đó các hệ số điều chỉnh định mức giá thành hỗ trợ tư vấn thì nhân những hệ số điều chỉnh cùng với định mức ngân sách support.

Xem thêm: Lỡ Uống Thuốc Đau Dạ Dày Khi Mang Thai Có Sao Không? Lỡ Uống Thuốc Đau Dạ Dày Khi Mang Thai


6. Trường vừa lòng mướn cá nhân, tổ chức triển khai support tiến hành một trong những quá trình hỗ trợ tư vấn theo những hiểu biết của cơ sở cai quản bên nước trong quy trình chất vấn công tác làm việc nghiệm thu công trình gây ra thì ngân sách mướn cá nhân, tổ chức triển khai hỗ trợ tư vấn xác định bằng dự toán thù cân xứng cùng với nội dung, phạm vi quá trình hỗ trợ tư vấn đề nghị triển khai.
7. Trường thích hợp thuê tổ chức tư vấn nội địa phối hận phù hợp với Chuyên Viên hỗ trợ tư vấn quốc tế nhằm triển khai các bước hỗ trợ tư vấn thì chi phí thuê hỗ trợ tư vấn xác minh bởi dự tân oán chi phí mà lại ko vượt vượt 2,0 lần mức chi phí tính theo định mức tại Phụ lục số 2 tất nhiên Thông bốn này. túi tiền thuê Chuyên Viên tư vấn nước ngoài khẳng định trên các đại lý số lượng chuyên gia, thời gian thao tác làm việc của Chuyên Viên, chi phí lương của chuyên gia và các khoản ngân sách quan trọng không giống nhằm xong các bước support được thuê. giá thành mướn chuyên gia tư vấn nước ngoài xác định theo thông thường quốc tế, phù hợp với mức sử dụng ở trong nhà tài trợ vốn (giả dụ có) với phù hợp với điều kiện triển khai hình thức support trên nước ta.
Chương IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Xử lý gửi tiếpViệc khẳng định chi phí làm chủ dự án, ngân sách hỗ trợ tư vấn vào quy trình sự chuyển tiếp giữa khí cụ tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được pháp luật cụ thể nlỗi sau:
2. Đối cùng với dự án công trình chi tiêu gây ra sẽ phê cẩn thận sau ngày gồm hiệu lực hiện hành của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:
b) Trường thích hợp gói thầu cai quản dự án, gói thầu hỗ trợ tư vấn chưa tiến hành chọn lựa đơn vị thầu hoặc sẽ thực hiện chọn lọc bên thầu trước thời điểm bao gồm hiệu lực hiện hành của Thông tư này thì áp dụng định mức giá thống trị dự án công trình, chi phí support ban hành trên Thông tư này để cập nhật giá chỉ gói thầu thống trị dự án công trình, gói thầu tư vấn.
3. Đối với những vừa lòng đồng quản lý dự án công trình, support đã ký kết kết trước thời gian ngày bao gồm hiệu lực thực thi hiện hành Thông bốn này thì tiến hành theo nội dung của vừa lòng đồng và cân xứng cùng với hiện tượng của pháp luật áp dụng cho phù hợp đồng.
Điều 10. Hiệu lực thực hiện Thông tư này có hiệu lực thi hành Tính từ lúc ngày 15 mon hai năm 20đôi mươi.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng tá Chính phủ;

- Các Sở, cơ quan ngang Sở, cơ sở thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các thức giấc, thị trấn trực ở trong TW;

- Vnạp năng lượng chống Trung ương với các Ban của Đảng;

- Văn uống chống Quốc hội;

- Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao;

- Tòa án quần chúng. # tối cao;

- Kiểm toán thù công ty nước;

- Hội đồng dân tộc bản địa của Quốc hội;

- Cơ quan tiền Trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra vnạp năng lượng bạn dạng QPPL (Sở Tư pháp);

- Uỷ ban Dân tộc;

- Ssinh sống Xây dựng những tỉnh giấc, thành phố trực trực thuộc TW;

- Công báo,WebsiteChính phủ;WebsiteBộ Xây dựng;

- Bộ Xây dựng: Sở trưởng, Thử trưởng

- Các đơn vị trực thuộc cùng trực thuộc Bộ;

- Lưu:VP., PC, KTXD(100b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh


Prúc lục hàng đầu. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Bảng tiên phong hàng đầu.1: Định mức giá thành thống trị dự án

Đơn vị tính: Phần Trăm %

TT

Loại công trình

túi tiền thi công với lắp thêm (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 10

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

trăng tròn.000

30.000

1

Công trình dân dụng

3,282

2,784

2,486

1,921

1,796

1,442

1,180

0,912

0,677

0,486

0,363

0,290

2

Công trình công nghiệp

3,453

2,930

2,616

2,021

1,890

1,518

1,242

1,071

0,713

0,512

0,382

0,305

3

Công trình giao thông

2,936

2,491

2,225

1,719

1,607

1,290

1,056

0,910

0,606

0,435

0,325

0,260

4

Công trình nông nghiệp & trồng trọt với phát triển nông thôn

3,108

2,637

2,355

1,819

1,701

1,366

1,118

0,964

0,642

0,461

0,344

0,275

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

2,763

2,344

2,093

1,517

1,486

1,214

1,020

0,856

0,570

0,409

0,306

0,245


Bảng số 1.2: Định mức giá thành hoạt động vui chơi của đơn vị làm chủ dự án công trình trực thuộc Cơ quan tiền công ty nước có thđộ ẩm quyền thực hiện dự án theo vẻ ngoài công ty đối tác công tứ (PPP)

Đơn vị tính: Tỷ Lệ %

TT

Loại công trình

túi tiền chế tạo với trang bị (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

1,113

0,764

0,714

0,573

0,469

0,404

0,202

0,145

0,105

0,084

2

Công trình công nghiệp

1,178

0,809

0,756

0,607

0,497

0,428

0,214

0,154

0,111

0,088

3

Công trình giao thông

1,001

0,688

0,643

0,516

0,445

0,385

0,178

0,131

0,094

0,075

4

Công trình nông nghiệp cùng phát triển nông thôn

1,065

0,731

0,684

0,549

0,450

0,388

0,193

0,139

0,100

0,080

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,945

0,649

0,606

0,487

0,398

0,343

0,172

0,123

0,089

0,071


Prúc lục số 2. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

I. Hướng dẫn vận dụng định mức giá lập report nghiên cứu và phân tích tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật

1. giá thành lập báo cáo phân tích tiền khả thi xác minh theo định mức phần trăm phần trăm (%) (phát hành tại bảng số 2.1 của Phụ lục số 2 tất nhiên Thông tứ này) nhân cùng với chi phí thiết kế cùng ngân sách trang bị (chưa tồn tại thuế quý giá gia tăng) dự trù theo suất vốn chi tiêu hoặc tài liệu ngân sách của những dự án công trình tất cả tính chất, quy mô tương tự sẽ hoặc đã tiến hành.

2. Chi tiêu lập báo cáo nghiên cứu khả thi khẳng định theo định nấc tỷ lệ Xác Suất (%) (phát hành trên bảng số 2.2 của Phụ lục số 2 cố nhiên Thông tứ này) nhân với ngân sách xây đắp với ngân sách lắp thêm (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong sơ bộ tổng vốn chi tiêu của báo cáo nghiên cứu chi phí khả thi được phê duyệt hoặc dự trù theo suất vốn đầu tư, dữ liệu ngân sách của những dự án có tính chất, quy mô giống như vẫn hoặc đã thực hiện (trong ngôi trường hòa hợp dự án công trình không phải lập báo cáo phân tích chi phí khả thi).

3. Chi tiêu lập báo cáo kinh tế tài chính - kỹ thuật khẳng định theo định nấc xác suất xác suất (%) (phát hành tại bảng số 2.3 của Phụ lục số 2 tất nhiên Thông tư này) nhân cùng với ngân sách desgin cùng chi phí đồ vật (chưa tồn tại thuế quý hiếm gia tăng) dự kiến theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu ngân sách của các dự án công trình tất cả đặc điểm, quy mô tương tự như đang hoặc đã tiến hành.

4. giá thành lập lời khuyên dự án công trình so với các dự án đầu tư theo vẻ ngoài đối tác công tư (PPP) xác minh nlỗi sau:

- Chi phí lập khuyến cáo dự án đội A, B khẳng định bởi 40% chi phí lập report nghiên cứu khả thi của dự án tất cả bài bản khớp ứng xác minh theo định nút Tỷ Lệ Xác Suất (%) phát hành trên Prúc lục số 2 đương nhiên Thông tứ này.

- Chi phí lập khuyến nghị dự án đối với các dự án công trình team C xác định bằng 80% ngân sách lập báo cáo nghiên cứu và phân tích khả thi của dự án bao gồm quy mô tương ứng xác minh theo định mức phần trăm phần trăm (%) phát hành tại Prúc lục số 2 kèm theo Thông bốn này.

5. giá cả lập report phân tích chi phí khả thi, report nghiên cứu khả thi của các dự án công trình đặc biệt quan trọng nước nhà được điều chỉnh cùng với hệ số k = 1,1.

6. Chi phí lập báo cáo phân tích khả thi cùng lập report kinh tế tài chính - nghệ thuật của một số dự án được điều chỉnh nhỏng sau:

- Dự án tôn tạo, sửa chữa thay thế, mở rộng có tính toán liên kết với công trình hiện có: k = 1,15.

- Dự án đầu tư chi tiêu gồm nhiều công trình xây dựng riêng lẻ được sản xuất trên địa phận từ bỏ nhì thức giấc trsống lên: k = 1,1.

- Sử dụng xây dựng mẫu mã, xây dựng điển hình vị cơ sở bao gồm thẩm quyền ban hành: k = 0,80.

- Sử dụng kiến tạo lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế: k = 0,80.

7. giá thành điều chỉnh report nghiên cứu tiền khả thi, report nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế tài chính - chuyên môn đầu tư chi tiêu thiết kế xác minh bằng dự tân oán theo hướng dẫn trên Phú lục số 3 cố nhiên Thông bốn này.


Bảng số 2.1: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu và phân tích chi phí khả thi

Đơn vị tính: Tỷ Lệ %

TT

Loại công trình

giá cả phát hành cùng thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

trăng tròn.000

30.000

1

Công trình dân dụng

0,668

0,503

0,376

0,240

0,161

0,100

0,086

0,073

0,050

0,040

0,026

0,022

2

Công trình công nghiệp

0,757

0,612

0,441

0,294

0,206

0,163

0,141

0,110

0,074

0,057

0,034

0,027

3

Công trình giao thông

0,413

0,345

0,251

0,177

0,108

0,071

0,062

0,053

0,036

0,029

0,019

0,016

4

Công trình nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn

0,566

0,472

0,343

0,216

0,144

0,096

0,082

0,070

0,048

0,039

0,025

0,021

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,431

0,360

0,262

0,183

0,112

0,074

0,065

0,055

0,038

0,030

0,020

0,017


Bảng số 2.2: Định mức ngân sách lập báo cáo phân tích khả thi

Đơn vị tính: Tỷ Lệ %

TT

Loại công trình

Chi phí gây ra và đồ vật (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 15

20

50

100

200

500

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

30.000

1

Công trình dân dụng

1,114

0,914

0,751

0,534

0,402

0,287

0,246

0,209

0,167

0,134

0,102

0,086

2

Công trình công nghiệp

1,261

1,112

0,882

0,654

0,515

0,466

0,404

0,315

0,248

0,189

0,135

0,107

3

Công trình giao thông

0,689

0,628

0,501

0,393

0,271

0,203

0,177

0,151

0,120

0,097

0,075

0,063

4

Công trình nông nghiệp trồng trọt cùng cải tiến và phát triển nông thôn

0,943

0,858

0,685

0,480

0,361

0,273

0,234

0,201

0,161

0,129

0,100

0,084

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

0,719

0,654

0,524

0,407

0,280

0,211

0,185

0,158

0,127

0,101

0,078

0,065


Bảng số 2.3: Định mức chi phí lập report kinh tế - kỹ thuật

Đơn vị tính: xác suất %

TT

Loại công trình

Ngân sách kiến tạo và sản phẩm (chưa xuất hiện thuế GTGT) (tỷ đồng)

≤ 1

3

7

≤ 15

1

Công trình dân dụng

6,5

4,7

4,2

3,6

2

Công trình công nghiệp

6,7

4,8

4,3

3,8

3

Còng trình giao thông

5,4

3,6

2,7

2,5

4

Công trình NNTT cùng cách tân và phát triển nông thôn

6,2

4,4

3,9

3,6

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

5,8

4,2

3,4

3,0


Ghi chú: giá cả lập report tài chính - kỹ thuật khẳng định theo định nút trên bảng 2.3 cơ mà buổi tối thiểu (không bao hàm thuế GTGT) không bé dại hơn 5.000.000 đồng.


II. Hướng dẫn áp dụng định mức ngân sách xây dựng xây dựng

1. túi tiền kiến thiết kiến thiết xác minh theo hướng dẫn trên Thông bốn này nhằm hoàn thành các công việc kiến thiết gồm: Ttiết minch xây cất, các bạn dạng vẽ xây cất, lập dự toán thù xuất bản, lập hướng dẫn kỹ thuật, lập các bước duy trì dự án công trình, giám sát tác giả cùng cài bảo đảm trách nhiệm công việc và nghề nghiệp.

2. Chi phí xây đắp xây dừng khẳng định theo định mức giá Tỷ Lệ tỷ lệ (%) (ban hành từ bỏ bảng số 2.4 mang lại bảng số 2.13 của Phú lục số 2 dĩ nhiên Thông bốn này ) nhân với ngân sách xây cất (chưa tồn tại thuế quý hiếm gia tăng) khớp ứng cùng với một số loại, cấp của từng công trình xây dựng vào tổng mức đầu tư được ưng chuẩn.

3. giá cả xây đắp chế tạo xác minh theo bí quyết sau:

Trong đó:

- Ctk: giá cả xây đắp xây dựng; đơn vị chức năng tính: giá bán trị;

- Cxd: Ngân sách chi tiêu thi công khớp ứng với loại, cung cấp của từng dự án công trình vào tổng mức chi tiêu được duyệt; đơn vị tính: giá chỉ trị;

- Nt: Định mức giá thành xây dựng theo công bố; đơn vị tính: Tỷ Lệ %;

- k: Hệ số kiểm soát và điều chỉnh định mức giá thành thi công.

4. Ngân sách xây đắp xây dựng tính theo định nút Xác Suất Tỷ Lệ (%) phát hành trên Phụ lục số 2 hẳn nhiên Thông tư này đã có ngân sách lập dự toán thù kiến thiết, chi phí lập dự toán thù gây ra chỉ chiếm khoảng chừng 12% của ngân sách thiết kế xây dựng.

5. Định mức giá thành xây dựng desgin kiểm soát và điều chỉnh trong các ngôi trường hợp sau:

5.1. Công trình sửa chữa hoặc dự án công trình cải tạo hoặc công trình xây dựng upgrade hoặc công trình mnghỉ ngơi rộng:

- Thiết kế thay thế sửa chữa hoặc cải tạo hoặc nâng cấp:

+ Trường hòa hợp thi công ko biến hóa kết cấu Chịu lực của công trình: k = 1,1;

+ Trường thích hợp kiến thiết tất cả biến đổi kết cấu chịu lực (ko có móng công trình) của công trình xây dựng hoặc xây dựng cải tạo, tăng cấp dây chuyền technology, bổ sung thiết bị: k = 1,2;

+ Trường phù hợp thi công gồm biến hóa kết cấu Chịu lực với móng dự án công trình hoặc khuôn khổ công trình: k =1,3;

- Thiết kế mở rộng gồm tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của dự án công trình hiện tại có: k = 1,15.

5.2. Thiết kế kiến tạo công trình chế tạo trên biển, công trình xung quanh hải đảo, xây dựng dây chuyền technology gồm khối hệ thống điều khiển và tinh chỉnh auto hóa SCADA (System Control & Data Acquisition), DCS (Distributed Control System): k = 1,15.

5.3. Trường hòa hợp áp dụng thi công mẫu, thi công điển hình do cơ sở tất cả thđộ ẩm quyền ban hành; thiết kế dự án công trình tái diễn vào một nhiều công trình xây dựng hoặc trong một dự án công trình hoặc áp dụng lại thi công, ngân sách kiến thiết khẳng định theo bí quyết sau:

Ctk = Cxd x Nt x (0,9 x k + 0,1)

Trong đó:

- Cxd: Chi phí xây dựng tương xứng với các loại, cấp cho của từng công trình trong tổng mức vốn chi tiêu được duyệt; đơn vị chức năng tính: giá bán trị;

- Nt: Định mức giá thành kiến tạo theo công bố; đơn vị tính: tỷ lệ %;

- k: Hệ số kiểm soát và điều chỉnh giám định mức giá kiến tạo do:

+ Sử dụng xây dựng mẫu, thiết kế điển hình: Công trình thiết bị nhất: k = 0,36; công trình xây dựng sản phẩm hai trở đi: k = 0,18;

+ Thiết kế dự án công trình tái diễn trong một nhiều công trình xây dựng hoặc trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế: Công trình, trang bị nhất: k = 1 (ko điều chỉnh); công trình đồ vật hai: k = 0,36; công trình sản phẩm tía trsống đi: k = 0,18;

- 0,1: Ngân sách giám sát và đo lường tác giả (10%).

6. lúc sẽ áp dụng thông số kiểm soát và điều chỉnh định nấc xây cất thay thế, tôn tạo, tăng cấp, không ngừng mở rộng công trình tại mục 11 đến mục 15 thì không áp dụng hệ số điều chỉnh định nút thay thế, cải tạo, tăng cấp, không ngừng mở rộng theo hướng dẫn trên điểm 5.1 mục 5 nêu trên.

7. Lúc rất cần được thi công riêng rẽ phần san nền của dự án khu vực kinh tế, khu vực công nghiệp, khu du lịch, khu vực thành phố mới thì ngân sách kiến tạo san nền của những dự án công trình nêu bên trên tính bằng 40% định mức ngân sách xây cất công trình giao thông cung cấp IV.

8. Trường phù hợp vận dụng vẻ ngoài tổng thầu xây dựng thì ngân sách quản lý của tổng thầu xây dựng được trích từ ngân sách kiến thiết của các đơn vị thầu phú trên các đại lý thỏa thuận thân các bên.

9. Định mức giá thành xây dựng kiến thiết chưa có chi phí để thực hiện các công việc sau:

a) Khảo tiếp giáp tạo ship hàng thiết kế;

b) Đưa tim, mốc kiến tạo dự án công trình ra thực địa;

c) Đo đạc, reviews thực trạng dự án công trình giao hàng kiến tạo sửa chữa, tôn tạo, upgrade, mở rộng;

d) Thiết kế di dời; thiết kế giải pháp phá tháo công trình;

đ) Thiết kế sản xuất đồ vật (trừ thi công đồ vật cơ khí phát hành tại bằng TL1);

e) Thiết kế khối hệ thống điều khiển tuyệt vời của TAND nhà;

f) Thiết kế nội thất;

g) Lựa chọn cách thực hiện tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng so với kiến thiết thành lập công trình;

h) Làm mô hình hoặc phân tách mô hình tbỏ lực công trình;

i) Mô tả địa chất vào quy trình tạo công trình xây dựng tbỏ điện, tdiệt lợi;

k) Lập báo cáo tác động ảnh hưởng môi trường, lập cam kết bảo đảm môi trường;

l) Lập report đánh giá hễ khu đất dự án công trình (theo yêu cầu phải tạo lập report riêng);

m) Lập những report, hồ sơ thỏa thuận chuyên ngành theo yên cầu của chủ đầu tư chi tiêu (nếu có);

n) Mua buôn bán quyền xây cất.

giá thành nhằm thực hiện các công việc nêu bên trên xác định theo những văn uống phiên bản trả lời tương ứng hoặc xác định bởi lập dự tân oán chi phí.

10. túi tiền thiết kế xây cất kiểm soát và điều chỉnh hoặc lập dự toán thù thiết kế điều chỉnh xác minh bởi dự tân oán theo hướng dẫn tại Phụ lục số 3 tất nhiên Thông tư này.

11. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG

Bảng số 2.4: Định mức giá thiết kế chuyên môn của dự án công trình dân dụng tất cả trải đời xây dựng 3 bước