Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hai khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài đều nhau . khu A tất cả diện tích 112 564 m2 với chiều rộng 263m . khu vực B gồm chiều rộng lớn 362 mét . tính diện tích S khu vực B


*

Hai khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài đều nhau. Khu A tất cả diện tích 112564 m2 cùng chiều rộng 263 mét. Khu B tất cả chiều rộng 362 mét. Tính diện tích khu vực B.

Bạn đang xem: Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bằng nhau khu a có diện tích


*

chiều dài của cả nhị quần thể A và B là :

112564 : 263= 428 (m)

diện tích khu vực B là :

428 x 362 = 154936 (m2)

đáp số : 154936 m2


2 khu đất hình chữ nhật gồm chiều đều bằng nhau . Khu A gồm diện tích S 112564 m2 với chiều rộng lớn 263m . Khu B tất cả chiều rộng 362. Tính diện tích S khu vực b


Chiều nhiều năm khu đất A và B là

112564:263=428(m)

Diện tích khu đất nền B là

428x362=154936(m2)

Đáp số 154936 m2


Hai khu đất hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm đều bằng nhau. Khu A gồm diện tích S 112 564 m2và chiều rộng gồm 263m. Khu B bao gồm chiều rộng lớn 362m. Tính diện tích khu B.


Tóm tắt

Skhu A= 112 564 (m2)

Chiều rộng lớn khu vực A = 263 m

Chiều rộng lớn khu vực B = 362 m

Chiều rộng lớn khu B = Chiều nhiều năm khu A

Skhu B= ?

Bài giải

Chiều nhiều năm khu đất A là:

112 564 : 263 = 428 (m)

Theo đề bài chiều lâu năm khu đất A bởi chiều nhiều năm khu đất nền B suy ra chiều nhiều năm khu đất nền B là:

428 362 = 154936 (m2)


hai khu đất nền hcn cóchiều dài đều bằng nhau. Khu A bao gồm diện tích S 112 564 m2cùng chiều rộng 263 m, khu vực B có chiều rộng 362 m. Tính diện tích S khu vực B?

Làm nhanh khô nha! bản thân cảm ơn.


chiều dài của quần thể đất B là:

112564:263=428m

diện tích khu đất B là:

428x362=154936m2

đáp số:1549336m2


hai khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài đều bằng nhau quần thể A tất cả diện tích 112564 m2và chiều rộng 263 m quần thể B bao gồm chiều rộng 362 tính diện tích khu b


Chiều lâu năm khu đất nền A cùng B là:

112564 : 263 = 428 (m)

Diện tích khu vực B:

428 x 362 = 154936 (m2)

tick nha bn


Vì chiều lâu năm khu đất nền A bằng chiều lâu năm khu đất nền B nên ta gồm , chiều lâu năm bình thường của 2 khu đất là:

112564 : 263 = 428 ( m)

Vậy chiều rộng khu vực B cũng là 428 m. Ta có:

Diện tích khu B là:

428 x 362 = 154936 (cmét vuông )

Đ/S: 154936 cm2


Hai khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài cân nhau. Khu A tất cả diện tích S 112 564m2 với chiều rộng lớn 263m. Khu B tất cả chiều rộng 362m. Tính diện tích S quần thể B


một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 3 km chiều rộng lớn bằng 1 phần ba chiều dài. tính diện tích khu đất đó

bài 2 một khu đất nền hình chữ nhật tất cả diện tích S là một trong km vuông chiều rộng lớn là 500 mét . tính chiều dài của khu đất đó


Bài 1

Chiều rộng khu vực đấtlà : 3 : 3 = 1 ( km )

Diện tích khu đất là : 3 x 1 = 3 ( km vuông )

Đ/S : 3 km vuông

Bài 2

Đổi : 1 km vuông = 1000000 mét vuông

Chiều dài khu đất là : 1000000 : 500 = 2000 ( mét )

Đ/S : 2000 mét

*


Bài 1: Bài giải:

Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

3 x (3 :3)= 9( km vuông )

Đáp số: 9 km vuông

Bài 2: Bài giải:

Đổi: 1 km vuông = 1000000 mét vuông

Chiều nhiều năm khu đất nền kia là:

1000000 : 500 = 2000 ( m )

Đáp số: 2000 m


Người ta chia một khu đất thành 3 mhình ảnh hình chữ nhật có diện tích S đều nhau biết rằng những chiều rộng 5m 6 mét cùng 10 mét; chiều dài của mhình ảnh tất cả chiều rộng lớn ngắn thêm tuyệt nhất rộng chiều lâu năm của mhình ảnh tất cả chiều rộng lớn số 1 hơn là 12m .Tính chiều lâu năm của mhình ảnh và mặc tích khu đất??


Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn bằng 3/5 chiều dài . Sau Khi không ngừng mở rộng chiều nhiều năm thêm 5m với giảm sinh sống chiều rộng lớn đi 5m thì diện tíchkhu đất nền sẽ sụt giảm 175 m2 . Tính diện tích khu đất nền ban đầu


Sau khi kéo dài chiều dài 5m diện tích tăng thêm = diện tích 3 hình chữ nhật bé dại cạnh 5m và 1 cạnh = 01/05 chiều lâu năm.

Xem thêm: Chống Trộm Laptop Bằng Phần Mềm Miễn Phí Prey – Chống Đánh Cắp Laptop No1

Khi sút chiều rộng lớn 5m số diện tích sụt giảm = diện tích 5 hình chữ nhật nói trên cùng 1 diện tích hình vuông cạnh 5m.

Diện tích 175mét vuông bị sút tương ứng cùng với 2 hình chữ nhật đề cập trên và ăn mặc tích hình vuông cạnh 5m

Diện tích 1 hình chữ nhật nhỏ cạnh 5m với cạnh = 1 tháng 5 chiều lâu năm là :

(175 - 5 x 5) : 2 = 75 (m)

01/05 chiều lâu năm hình ban sơ là : 75 : 5 = 15 (m)

Chiều dài hình chữ nhật ban đầu : 15 x 5 = 75 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật ban đầu : 15 x 3 = 45 (m)

Diện tích hình ban đầu : 75 x 45 = 3375 (m2)

cho khách hàng câu vấn đáp hay nhất nhé ko thì 5 sao với ảm ơn nha!!

CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!!!!!!!


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN


olm.vn hoặc hdtho
loantuong.vn