*
Bảng lương thầy giáo theo hạng chức vụ công việc và nghề nghiệp mới

Chuyển hạng so với cô giáo mầm non

Giáo viên thiếu nhi đã có chỉ định vào những hạng theo Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BDGĐT-BNV ni chuyển hạng theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT nlỗi sau:

Hạng cũ

Hạng mới

Điều kiện gửi hạng

Hạng IV

(Mã số V.07.02.06)

Hạng III

(Mã số V.07.02.26)

Đạt đầy đủ những tiêu chuẩn chức vụ gia sư mầm non hạng III new (trong số đó không yêu cầu bắt buộc tất cả chứng từ tu dưỡng gia sư hạng III)

Xem chi tiết những tiêu chuẩn chỉnh TẠI ĐÂY.

Bạn đang xem: Hồ sơ xét thăng hạng giáo viên

Căn cứ: Điểm a Khoản 1 Điều 7 với Khoản 6 Điều 10 Thông bốn 01/2021/TT-BGDĐT

Không chuyển hạng, giữ nguyên hạng cũ cho tới khi về hưu trường hợp chưa xuất hiện bởi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trlàm việc lên cùng ko ở trong đối tượng người tiêu dùng bắt buộc đi học để nâng chuẩn chỉnh đạo chế tạo ra.

(Khoản 1 Điều 9 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT)

Không chuyển hạng trường hợp chưa tồn tại bằng giỏi nghiệp cao đẳng sư phạm trsinh hoạt lên, ví như thuộc trường đúng theo phải nâng chuẩn thì Lúc vẫn gồm bởi đầy đủ chuẩn chỉnh tiến hành chuyển hạng như trên.

(Khoản 1 Điều 9 Thông tứ 01/2021/TT-BGDĐT)

Hạng III (mã số V.07.02.05)

Hạng III

(Mã số V.07.02.26)

Đạt đủ các tiêu chuẩn chỉnh chức vụ giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III bắt đầu (buộc phải có chứng từ tu dưỡng giáo viên hạng III).

Xem cụ thể các tiêu chuẩn chỉnh TẠI ĐÂY.

(Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT)

Hạng II

(mã số V.07.02.04

Hạng II

(mã số V.07.02.25)

Đạt đầy đủ những tiêu chuẩn chức vụ giáo viên thiếu nhi hạng II mới (đề nghị có chứng từ tu dưỡng thầy giáo hạng II).

Xem cụ thể các tiêu chuẩn TẠI ĐÂY.

(Điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tứ 01/2021/TT-BGDĐT)

Hạng III

(Mã số V.07.02.26)

Không đạt đầy đủ những tiêu chuẩn chỉnh chức danh cô giáo thiếu nhi hạng II mới.

Lưu ý: khi đã đầy đủ chuẩn chỉnh thì được chỉ định hạng II nhưng mà ko đề nghị thi/xét thăng hạng.

(Khoản 3 Điều 7 và Khoản 2 Điều 9 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT)

Lưu ý: Chứng chỉ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp hạng II, hạng III biện pháp tại Thông tứ liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được công nhận là tương tự cùng với chứng từ tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III công cụ tại Thông tứ bắt đầu.

Chuyển hạng đối với gia sư tè học

Giáo viên đái học đã có được bổ nhiệm vào những hạng theo Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BDGĐT-BNV nay đưa hạng theo Thông bốn 02/2021/TT-BGDĐT như sau:

Hạng cũ

Hạng mới

Điều kiện gửi hạng

Hạng IV

(mã số V.07.03.09)

Hạng III

(mã số V.07.03.29)

Đạt đầy đủ các tiêu chuẩn chức vụ giáo viên tè học tập hạng III bắt đầu (trong những số ấy ko trải đời phải gồm chứng chỉ bồi dưỡng gia sư hạng III)

Xem cụ thể các tiêu chuẩn chỉnh khác TẠI ĐÂY.

(Điểm a Khoản 1 Điều 7 và Khoản 7 Điều 10 Thông tứ 02/2021/TT-BGDĐT)

Không gửi hạng, giữ nguyên hạng cũ cho tới lúc về hưu trường hợp chưa xuất hiện bằng CN thuộc ngành đào tạo và huấn luyện gia sư trở lên (Trường thích hợp môn học tập không đủ giáo viên tất cả bằng CN trực thuộc ngành đào tạo và giảng dạy gia sư thì cần có bởi CN chăm ngành phù hợp và gồm chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ sư phạm) với ko thuộc đối tượng người sử dụng phải tới trường để nâng chuẩn chỉnh đạo tạo

(Khoản 1 Điều 9 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT)

Không gửi hạng ví như chưa có bởi CN ở trong ngành giảng dạy gia sư trở lên (Trường đúng theo môn học không đủ cô giáo có bởi cử nhân nằm trong ngành giảng dạy gia sư thì yêu cầu có bằng CN chăm ngành phù hợp và bao gồm chứng từ tu dưỡng nghiệp vụ sư phạm), ví như nằm trong ngôi trường phù hợp cần nâng chuẩn chỉnh thì Lúc đang tất cả bởi đủ chuẩn chỉnh thực hiện đưa hạng nlỗi trên.

(Khoản 1 Điều 9 Thông bốn 02/2021/TT-BGDĐT)

Hạng III

(mã số V.07.03.08)

Hạng III

(mã số V.07.03.29)

Đạt đầy đủ những tiêu chuẩn chỉnh chức vụ giáo viên đái học tập hạng III bắt đầu (trong các số đó kinh nghiệm yêu cầu bao gồm chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên hạng III)

Xem chi tiết các tiêu chuẩn TẠI ĐÂY.

(Điểm b Khoản 1 Điều 7 Thông tứ 02/2021/TT-BGDĐT)

Không gửi hạng, không thay đổi hạng cũ cho tới Khi về hưu ví như chưa tồn tại bởi cử nhân thuộc ngành huấn luyện thầy giáo trsống lên (Trường đúng theo môn học tập không đầy đủ thầy giáo có bằng cử nhân nằm trong ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên thì bắt buộc gồm bằng cử nhân chăm ngành cân xứng và tất cả chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) cùng ko ở trong đối tượng cần đến lớp nhằm nâng chuẩn chỉnh đạo tạo thành.

(Khoản 2 Điều 9 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT)

Không đưa hạng giả dụ chưa tồn tại bởi CN nằm trong ngành đào tạo thầy giáo trsinh sống lên (Trường hòa hợp môn học tập không đủ cô giáo có bởi CN trực thuộc ngành đào tạo và huấn luyện cô giáo thì phải gồm bằng cử nhân chăm ngành phù hợp và có chứng chỉ tu dưỡng nghiệp vụ sư phạm), trường hợp ở trong ngôi trường hợp cần nâng chuẩn chỉnh thì khi đang tất cả bằng đầy đủ chuẩn thực hiện gửi hạng như bên trên.

(Khoản 2 Điều 9 Thông bốn 02/2021/TT-BGDĐT)

Hạng II

(mã số V.07.03.28)

Hạng II (mã số V.07.03.28)

Đạt đầy đủ những tiêu chuẩn chỉnh chức danh gia sư đái học hạng II bắt đầu (trong đó thưởng thức cần bao gồm chứng chỉ tu dưỡng giáo viên hạng II)

Xem cụ thể các tiêu chuẩn chỉnh TẠI ĐÂY.

(Điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT)

Hạng III

(mã số V.07.03.29)

Không đạt đầy đủ những tiêu chuẩn chỉnh chức vụ cô giáo đái học tập hạng II new.

Luu ý: khi đã đầy đủ chuẩn chỉnh thì được bổ nhiệm hạng II nhưng mà ko bắt buộc thi/xét thăng hạng.

(Khoản 3 Điều 7 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT)

Lưu ý: Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp hạng II, hạng III chính sách tại Thông bốn liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được công nhận là tương đương cùng với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc hạng II, hạng III phép tắc tại Thông tư new.

Chuyển hạng so với thầy giáo trung học cơ sở (THCS)

Giáo viên trung học cơ sở đã được bổ nhiệm vào những hạng theo Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BDGĐT-BNV ni gửi hạng theo Thông tứ 03/2021/TT-BGDĐT nlỗi sau:

Hạng cũ

Hạng mới

Điều kiện gửi hạng

Hạng III

(mã số V.07.04.12

Hạng III

(mã số V.07.04.32)

Đạt đủ các tiêu chuẩn chức vụ giáo trung học cơ sở học tập hạng III mới (trong những số đó không đề nghị đề xuất gồm chứng chỉ tu dưỡng cô giáo hạng III)

Xem chi tiết các tiêu chuẩn khác TẠI ĐÂY.

(Điểm a Khoản 1 Điều 7 và Khoản 5 Điều 10 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT)

Không đưa hạng, giữ nguyên hạng cũ cho tới lúc về hưu nếu chưa xuất hiện bằng cử nhân ở trong ngành đào tạo và giảng dạy gia sư trnghỉ ngơi lên (Trường thích hợp môn học tập không đầy đủ gia sư bao gồm bằng CN trực thuộc ngành đào tạo và giảng dạy cô giáo thì phải gồm bằng CN chuyên ngành tương xứng và gồm chứng từ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm) với không ở trong đối tượng người sử dụng phải đến lớp nhằm nâng chuẩn huấn luyện và đào tạo.

(Khoản 1 Điều 9 Thông tứ 03/2021/TT-BGDĐT)

Không chuyển hạng nếu chưa xuất hiện bằng cử nhân trực thuộc ngành huấn luyện và đào tạo gia sư trở lên (Trường thích hợp môn học tập chưa đầy đủ gia sư bao gồm bằng CN trực thuộc ngành giảng dạy giáo viên thì phải có bởi cử nhân chăm ngành phù hợp và có chứng từ bồi dưỡng nhiệm vụ sư phạm), nếu như thuộc trường đúng theo phải nâng chuẩn chỉnh thì khi đang có bằng đầy đủ chuẩn chỉnh tiến hành chuyển hạng nlỗi trên.

(Khoản 1 Điều 9 Thông tứ 03/2021/TT-BGDĐT)

Hạng II

(mã số V.07.04.11)

Hạng II

(mã số V.07.04.31)

Đạt đầy đủ các tiêu chuẩn chức vụ giáo trung học cơ sở học hạng II new (trong số đó tận hưởng cần có chứng chỉ bồi dưỡng cô giáo hạng II)

Xem chi tiết các tiêu chuẩn khác TẠI ĐÂY..

(Điểm b Khoản 1 Điều Thông tứ 03/2021/TT-BGDĐT)

Hạng III

(mã số V.07.04.32)

Không đạt đầy đủ các tiêu chuẩn chỉnh chức vụ cô giáo trung học cơ sở hạng II mới.

Lưu ý: lúc đã đầy đủ chuẩn thì được chỉ định hạng II mà không nên thi/xét thăng hạng.

(Khoản 2 Điều 7 Thông bốn 03/2021/TT-BGDĐT)

Hạng I

(mã số V.07.04.10)

Hạng I

(mã số V.07.04.30)

Đạt đầy đủ những tiêu chuẩn chức vụ giáo THCS học tập hạng I mới (trong số đó đề xuất phải tất cả chứng từ tu dưỡng giáo viên hạng I)

Xem cụ thể những tiêu chuẩn chỉnh không giống TẠI ĐÂY..

(Điểm c Khoản 1 Điều Thông bốn 03/2021/TT-BGDĐT)

Hạng II

(mã số V.07.04.31)

Không đạt đầy đủ các tiêu chuẩn chỉnh chức danh cô giáo trung học cơ sở hạng I bắt đầu.

Lưu ý: Khi đã đầy đủ chuẩn thì được bổ nhiệm hạng I nhưng ko bắt buộc thi/xét thăng hạng.

(Khoản 2 Điều 7 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT)

Lưu ý: Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II điều khoản trên Thông tứ liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV được công nhận là tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công việc và nghề nghiệp hạng I, hạng II hình thức trên Thông bốn bắt đầu.

Xem thêm: Top Những Câu Đố Vui Về Ngày 20 10, Những Câu Đố Vui Về Ngày 20 10

Chuyển hạng so với giáo viên trung học tập thêm (THPT)

Giáo viên trung học cơ sở đã có bổ nhiệm vào những hạng theo Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BDGĐT-BNV ni chuyển hạng theo Thông bốn 04/2021/TT-BGDĐT nhỏng sau:

Hạng cũ

Hạng mới

Điều kiện chuyển hạng

Hạng I

(mã số: V.07.05.13)

Hạng I

(mã số: V.07.05.13)

Viên chức đã có chỉ định vào những hạng chức vụ nghề nghiệp gia sư THPT theo lý lẽ tại Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ni được xếp hạng chức danh nghề nghiệp và công việc tương đương.