Dù tình cảm đã hết,Anh xin được một lượt nụ hôn chất ngất,nlỗi xưa mình mặn nồng, với đáng nhớ của ngày xa biện pháp,tống biệt nhau đi. Dù tình cảm đã mất, Anh ôm trọn thương thơm nhức Nhìn bước em đi, đành sẽ xa em, mãi sau xa em. Em trong tầm tay kỳ lạ,em quên lời hẹn thề cho anh xót xa. Dù tình thân đã hết, không quay trsinh sống lạiThì anh xin chúc mang đến em được trọn đời niềm hạnh phúc với những người Yêu em trường thọ yêu em, như anh sẽ yêu em ... !!! Rồi đời anh băng giá chỉ, trọn kiếp phong tía,khắp pmùi hương trời khỏi, em trong vòng tay kỳ lạ. Em quên lời hứa hẹn thề cho anh xót xa. Nhưng em vẫn yêu anh, như em sẽ yêu anh.


Bạn đang xem: Lời bài hát: dù tình yêu đã mất


Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Giữa Hai Công Ty, Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Mới Nhất Hiện Nay

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.