Lời bài hát lk sau lần hẹn cuối

     
Sau lần hứa hẹn cuối, em về với người. Còn lại tôi suy tư mãi tình đời. Tmùi hương thừa nhằm rồi, yêu thừa nhằm rồi Thành nụ tình khô héo trên môi. Sau lần hứa cuối, em về với chồng. Ðể mang tôi ôm kỷ niệm vào lòng. Em đã đi rồi, em vẫn xa rồi. Mà tình này vẫn sinh sống vào tôi. Đường làm sao vào yêu thương ko sở hữu những nhung nhớ.Tình như thế nào vào thương thơm không vương vít đợi chờ. Tình như thế nào vào mơ không vươn lên là dang dsinh sống Không nức nsinh sống em ơi!Sau lần hẹn cuối, nghe lòng lưu giữ các. Một lần yêu đau thương cả muôn chiều. Duim kiếp không thành, tay trắng thôi đành Nhìn cảnh đời phân làn song chỗ.

Bạn đang xem: Lời bài hát lk sau lần hẹn cuối


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Phần Mềm Xilisoft Video Converter Full Crack, Tải Xilisoft Video Converter Ultimate 7

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.