Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo quyết định 19

     

Sổ quỹ tiền mặt

Mẫu S11-H - Sổ quỹ chi phí mặt là mẫu sổ dùng đến các 1-1 vị hành chính sự nghiệp. Mẫu được ban hành tất nhiên Thông bốn 107/2017/TT-BTC trả lời Chế độ kế toán thù hành chủ yếu, sự nghiệp. Mời chúng ta xem thêm với tải về.

Bạn đang xem: Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo quyết định 19


Mẫu S02c-H: Sổ mẫu cần sử dụng mang lại hình thức hội chứng tự ghi sổ

Mẫu S03-H: Sổ mẫu dùng mang đến hiệ tượng Nhật ký kết chung

Mẫu S04-H: Sổ nhật cam kết chung


Nội dung của Sổ quỹ chi phí mặt

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

SỔ QUỸ TIỀN MẶT

(Sổ kế tân oán cụ thể quỹ chi phí mặt)

Ngày, mon ghi sổ

Ngày, mon chứng từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

Số tiền

Ghi chú

Thu

Chi

Tồn

A

B

C

D

1

2

3

E

Số dư đầu kỳ

Cộng phát sinh ngày

Cộng lũy kế tháng

Cộng luỹ kế từ đầu năm


- Sổ này còn có ... trang, khắc số từ trang 01 mang đến trang ...

Xem thêm: Giáo Trình Tâm Lý Học Giao Tiếp Pdf? Tâm Lý Học Giao Tiếp Giá Tốt Tháng 10, 2021

-Ngày msống sổ: ……………………………………………..

NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, chúng ta tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày ... mon... năm……….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ thương hiệu, đóng góp dấu)

Sổ quỹ tiền mặt


Giới thiệuChính sáchTheo dõi bọn chúng tôiChứng nhận
*