Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một sóng âm với một sóng ánh nắng truyền từ bỏ không gian vào nước thì bước sóng

A.của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng bớt.

Bạn đang xem: Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

B.của sóng âm bớt còn bước sóng của sóng tia nắng tăng.

C.của sóng âm với sóng tia nắng hầu như bớt.

D.của sóng âm với sóng ánh sáng phần nhiều tăng.


*

Sóng âm khi truyền tự không khí vào nước thì tốc độ truyền âm tăng.

(v _ ran> v_long>v_khi)

Sóng ánh nắng Khi truyền từ bầu không khí vào nước thì vận tốc bớt vày tốc độ sóng tia nắng vào bầu không khí (phân tách suất n = 1)gần cân đối tốc ánh sáng. Nhưng Khi truyền vào môi trường thiên nhiên bao gồm phân tách suất n > 1 thì tốc độ giảm n lần.

(v = fraccn.)


*

1/Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường thiên nhiên, tuyên bố làm sao dưới đây đúng?

A. Những phần tử của môi trường thiên nhiên trên thuộc một phía truyền sóng với phương pháp nhau một số trong những nguyên lần bước sóng thì xấp xỉ cùng pha.

B. Những thành phần của môi trường thiên nhiên cách nhau một số trong những nguim lần bước sóng thì dao động thuộc pha.

C. Hai bộ phận của môi trường thiên nhiên cáh nhau 1 phần bốn bước sóng thì xấp xỉ lệch sóng nhau 900‑.

D. .Hai phần tử của môi trường cáh nhau một nủa bước sóng thì xấp xỉ ngược pha..

2. Một sóng âm cùng một sóng ánh sáng truyền tự bầu không khí vào nước thì bước sóng:

A. của sóng âm cùng sóng ánh nắng đông đảo tăng.

B. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh nắng bớt.

C. của sóng âm giảmcòn bước sóng của sóng ánh sáng tăng

D. của sóng âm cùng sóng tia nắng hầu hết giảm


Lớp 12 Vật lý Chương II - Sóng cơ học
2
0
Gửi Hủy

1/Các đáp ánB, C, D chỉ đúng vào lúc những điểm đó vị trí cùng một phương truyền sóng.

( ightarrow) Chọn đáp án A

2/Lúc các sóng truyền tự bầu không khí vào nước thì tần số sóng không đổi còn bước sóng biến đổi sao cho(f=fracvlambda=)const.khi truyền từ bỏ không gian vào nước tốc độ của sóng âm tăng cần bước sóng sẽ tăng, gia tốc của sóng tia nắng bớt phải bước sóng vẫn giảm.

( ightarrow)Chọn lời giải B


Đúng 0

Bình luận (0)

1. A

2. B


Đúng 0
Bình luận (0)

Một sóng âm cùng một sóng ánh sáng truyền từ bỏ không gian vào nước thì bước sóng

A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng tia nắng giảm.

B. của sóng âm sút còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.

C. của sóng âm cùng sóng tia nắng hầu như giảm.

D. của sóng âm cùng sóng ánh sáng phần nhiều tăng.


Lớp 12 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

Đối với sóng âm:

*

Đối cùng với slóng lánh sáng:

*

(n là tách suất của nước)

Do đó: Một sóng âm cùng một sóng tia nắng truyền từ bỏ không gian vào nước thì bước sóng của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.


Đúng 0

Bình luận (0)

Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền trường đoản cú bầu không khí vào nước thì bước sóng

A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng tia nắng sút.

B.của sóng âm bớt còn bước sóng của sóng tia nắng tăng.

C. của sóng âm và sóng ánh sáng các giảm.

D.của sóng âm với sóng ánh nắng những tăng.


Lớp 12 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

+ Cả sóng âm cùng sóng ánh nắng Khi truyền qua các môi trường thì chu kì của sóng là không thay đổi. Ta bao gồm λ = vT.

Sóng âm lúc truyền từ bỏ không gian vào nước thì tốc độ truyền sóng tăng → bước sóng tăng.

Sóng ánh nắng khi truyền tự không gian vào nước thì gia tốc truyền sóng bớt → bước sóng sút.

Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)

Một sóng âm cùng một sóng ánh nắng truyền từ không gian vào nước thì bước sóng

A. của sóng âm với sóng tia nắng số đông tăng.

B. của sóng âm bớt còn bước sóng của sóng ánh nắng tăng.

C. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh nắng bớt.

D. của sóng âm và sóng ánh sáng phần đông giảm.


Lớp 0 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án C

+ Đối với sóng âm:

*

+ Đối với slóng lánh sáng:

*
(n là tách suất của nước)

+ Do đó: Một sóng âm với một sóng ánh nắng truyền trường đoản cú bầu không khí vào nước thì bước sóng của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh nắng giảm.


Đúng 0

Bình luận (0)

Một sóng âm và một sóng ánh nắng truyền từ bỏ bầu không khí vào nước thì bước sóng

A. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng tia nắng tăng.

B. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.

C. của sóng âm với sóng tia nắng đa số tăng.

D. của sóng âm và sóng ánh sáng những sút.


Lớp 0 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ bỏ bầu không khí vào nước thì bước sóng

A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm

B. của sóng âm bớt còn bước sóng của sóng ánh nắng tăng

C.của sóng âm cùng sóng ánh nắng đầy đủ sút.

D.của sóng âm cùng sóng ánh sáng mọi tăng.


Lớp 12 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

ü Đáp án A

+ Lúc truyền từ bỏ không gian vào nước thì bước sóng của sóng tia nắng bớt còn của sóng âm tăng.


Đúng 0

Bình luận (0)

Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh nắng bớt.

B.của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.

C.của sóng âm với sóng tia nắng số đông giảm.

D.của sóng âm với sóng ánh nắng hầu như tăng.


Lớp 12 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

+ Cả sóng âm với sóng ánh sáng lúc truyền qua những môi trường thì chu kì của sóng là ko đổi. Ta bao gồm λ = vT.

o Sóng âm khi truyền từ bỏ không gian vào nước thì tốc độ truyền sóng tăng → bước sóng tăng.

o Sóng ánh sáng Khi truyền trường đoản cú bầu không khí vào nước thì gia tốc truyền sóng sút → bước sóng sút.


Đúng 0

Bình luận (0)

Một sóng âm với một sóng tia nắng truyền tự không gian vào nước thì bước sóng

A.của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh nắng giảm

B.sóng âm giảm còn bước sóng của sóng tia nắng tăng

C. của sóng âm và sóng ánh nắng hầu hết giảm

D.của sóng âm cùng sóng tia nắng phần lớn tăng


Lớp 0 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

lúc truyền tự bầu không khí vào nước thì bước sóng của sóng tia nắng giảm còn của sóng âm tăng.

Đáp án A


Đúng 0

Bình luận (0)

Một sóng âm và một sóng ánh nắng truyền trường đoản cú không gian vào nước thì bước sóng

A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.

B. của sóng âm bớt còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.

C. của sóng âm cùng sóng ánh nắng hầu như bớt.

D.

Xem thêm: 30 Kiểu Tóc Ngang Vai Đẹp Cho Mặt Dài Phái Đẹp Nhất Định Phải Biết

của sóng âm với sóng ánh nắng mọi tăng.


Lớp 0 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

*

Do đó: một sóng âm với một sóng ánh nắng truyền tự bầu không khí vào nước thì bước sóng của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng tia nắng giảm


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
loantuong.vn