Video này được phạt từ bỏ Youtube bằng chức năng nhúng (embed) của Youtube. Chủ thiết lập video clip đang thiết đặt cơ chế có thể chấp nhận được nhúng video clip. Nếu bạn là chủ cài đặt, và ý muốn loantuong.vn dừng nhúng đoạn Clip này, bạn tất cả 2 cách: 1. Truy cập Youtube Creator Studio/ Chọn Video/ Chọn setup nâng cấp cùng tắt thiết đặt "Cho phép nhúng" (Allow Embedding) 2. Bấm nút ít Báo cáo cùng chọn "Gỡ nhúng Youtube của tôi" với điền các ban bố liên hệ. loantuong.vn đã tương tác cung cấp thông báo trong 24 tiếng.


Bạn đang xem: As long as you love me


Nguồn phân phát youtube
*

*
*
*
*

Although loneliness has always been a friover of mineI"m leaving my life in your handsPeople say I"m crazy and that I am blindRisking it all in a glanceAnd how you got me blind is still a mystery(I can"t get you out of my head)Don"t care what is written in your historyAs long as you"re here with meI don"t care who you areWhere you"re fromWhat you didAs long as you love meWho you areWhere you"re fromDon"t care what you didAs long as you love meEvery little thing that you have said and done(Feels lượt thích it"s deep within me)Doesn"t really matter if you"re on the runIt seems lượt thích we"re meant lớn beI"ve tried khổng lồ hide it so that no one knowsBut I guess it shows(When you look into my eyes)What you did & where you"re coming from(I don"t care)As long as you love me, babyWho you are (who you are)Where you"re fromWhat you didAs long as you love meWho you are (who you are)Where you"re from (where you"re from)As long as you love sầu meWho you areAs long as you love sầu meWhat you did (I don"t care)As long as you love me
Xem hết

Bình luận


Báo cáo nội dung
Gỡ nhúng Clip Youtube Không nghe/coi được Không mua được Chất lượng kém nhẹm tin tức không đúng Lời bài xích hát chưa đúng

Lỗi không giống
Xem thêm: Cách Tải Turbo Pascal Về Máy Tính, Cách Tải Turbo Pascal Về Máy

Cảm ơn chúng ta đã report giúp Cửa Hàng chúng tôi. Các văn bản báo cáo sẽ được để ý trong vòng 24h và vào giờ hành thiết yếu.