phần lớn Lúc tôi mong loại bỏ đi thật xa. quý khách thân ngohình ảnh ngơ như bạn xa lạ. Người bản thân bao năm chnạp năng lượng gối. Bây tiếng còn dối gian nhau. Mấy ai vào đời hiểu thấu. Tiền thô cháy túi bao gồm ai hiểu ta?hầu hết Lúc vứt đi nlỗi kẻ ko đơn vị. Đọa đày vào cơn men đắng. Ôi! Đời còn lắm phong cha. Biết bmong muốn mộng trôi qua. Còn lưu giữ bao năm xa rồi. Đời vui tuổi đó rong nghịch. Chưa yêu đương, không lần thương lưu giữ một fan. Bây giờ tình mang lại cùng với tôi, nlỗi mây lạnh nhạt mây trôi. Từ khi biết nhớ, biết thương thơm rồi yêu thương. Là khi biết nhức, biết khổ trăm chiều. Người đời điêu ngoa, dối trá. ưa thèm phù phãn hữu xa tít. Có chăng chỉ nên mơ thôi!


Bạn đang xem: Tìm bài hát với lời "nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa"


Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: 10 Dòng Kem Dưỡng Trắng Da Hazeline Co Tot Khong, Kem Dưỡng Trắng Da Mặt Hazeline Có Tốt Không

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.