Sao em bỏ ra đi anh làm sao bao gồm lầm lỗi gì?Sao em bỏ ra đi anh làm sao gồm tội lỗi chi?Sao em chi ra đi để anh thương thơm ghi nhớ hoài ôm lưu niệm.Buồn lên mấy nẻo tán tỉnh và hẹn hò em biết không?Sương khuya rét đôi vai đi về thui thủi một mình.Ưu tứ nặng nề con tim anh bi hùng thao thức suốt đêm.Sao em bỏ ra đi bỏ quên anh giữa cái đời xuôi ngược.Giờ trên đây đã không còn nhau rồi tình không cha mẹ.Trong trật vào nỗi nhức vùi,anh bất chợt biết rằng tội anh nghèo rớt trái mồng tơi.Mà leo thang vướng sợi tình rồi,phải bửa giữa đời ôm trái sầu bi thương đơn chiếc.Anh mang tội mê mệt mê phải đường yêu lạc nẻo về.Anh mang tội yêu em Khi đời anh white bàn tay.Nay em ném ra đi đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn bi hùng.Buồn lên mấy nẻo đường tình bi quan làm sao nguôi.


Bạn đang xem: Sao em bỏ anh đi anh nào có tội tình gì


Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: 10 Cách Gội Đầu Bằng Bia Như Thế Nào, Cách Gội Đầu Bằng Bia Trị Gàu Như Thế Nào

Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.