Câu 19: Dùng cha chữ số 0, 3, 4, viết toàn bộ những số tự nhiên và thoải mái tất cả cha chữ số, các chữ sốkhác biệt.

Bạn đang xem: Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên

Câu 20:

a) Đọc những số La Mã sau : XXVI, XXIX

b) Viết những số sau thông qua số La Mã : 15, 28

c) Cho chín que diêm được xếp nlỗi trên hình sau. Đổi vị trí một que diêm sẽ được tác dụng đúng.

Câu 21: Viết tập hợp những số tự nhiên bao gồm nhì chữ số, vào đó:

a) Chữ số hàng trăm nhỏ hơn chữ số mặt hàng đơn vị chức năng là 5

b) Chữ số hàng trăm gấp tứ lần chữ số hàng đơn vị chức năng .

c) Chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số mặt hàng đơn vị chức năng, tổng nhì chữ số bằng 14.

Câu 22:

a. Viết số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 bao gồm bốn chữ số.

b. Viết số tự nhiên bự nhât bao gồm tư chữ số, những chữ số không giống nhau

a. Chữ số 0 vào thời điểm cuối số đó

b. Chữ số 2 vào thời gian cuối số kia .

Câu 24: Một số tự nhiên và thoải mái tất cả ba chữ số biến hóa ra làm sao trường hợp ta viết thêm chữ số 3 vào số trước đó?

Câu 25: Cho số 8531

a. Viết thêm một chữ số 0 vào số sẽ mang lại để được số lớn nhất rất có thể được.

b. Viết thêm 1 chữ số 4 xen vào giữa những chữ số của số đã cho sẽ được số lớn nhất có thể được.

Câu 26:

a) Dùng bố chữ số 3, 6, 8 viết tất cả những số tự nhiên bao gồm hai chữ số, mỗi chữ số viết một lượt.

b) Dùng tía chữ số 3, 2, 0 viết tất cả những số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số, từng chữ số viết một lượt.

Câu 27: Viết dạng tổng thể của một trong những từ bỏ nhiên:

a. Có nhị chữ số.

b. Có cha chữ số.

c. Có tứ chữ số, trong đó nhì chữ số đầu như là nhau,nhì chữ số cuối tương đương nhau.

Câu 28: 

a) Với cả hai chữ số I cùng V ,có thể viết được đều số La Mã nào (Mỗi chữ số có thể viết các lần)

b) Dùng nhị que diêm có thể xếp được các số La Mã làm sao bé dại hơn 30?

Những bài tập bổ xung

Câu 3.1: khi viết một số tự nhiên gồm nhì chữ số mà lại chữ số hàng trăm to hơn chữ số sản phẩm đơn vị là 4, ta viết được

A. 3 số

B. 4 số

C. 5 số

D. 6 số

Hãy lựa chọn giải pháp đúng.

Câu 3.2: Dùng cả bốn chữ số 0, 3, 7, 6 viết số tự nhiên tất cả 4 chữ số khác biệt và:

a) Lớn tuyệt nhất b) Nhỏ nhất

 

Đáp án

Câu 16:

a) Số thoải mái và tự nhiên có số chục là 217 , chữ số hàng đơn vị là 3: 2713

Câu 17:

Tập phù hợp những chữ số của số 2003 : A= 2;0;3">2;0;3

Câu 18:

a. Viết số tự nhiên nhỏ tuổi tuyệt nhất bao gồm tía chữ số : 100

b. Viết số tự nhiên nhỏ dại độc nhất vô nhị tất cả cha chữ số không giống nhau : 102

Câu 19: 

304, 340, 403, 430

Câu 20:

a) XXVI : Hai mươi sáu

XXIX : Hai mươi chín

b) 15 :XV

28:XVIII

c)

V = VI – I

IV = V – I

V – IV = I

Câu 21:

a) A=16;27;38;49">A=16; 27; 38; 49 A=16; 27; 38; 49

b) B=41;82">B=41; 82

c) C=59;68">C=59;68

Câu 22:

a. Số tự nhiên lớn nhất gồm bốn chữ số: 9999

b. Số tự nhiên to nhât có tư chữ số, những chữ số không giống nhau: 9876

Câu 23:

a. Một số tự nhiên và thoải mái không giống 0 ví như viết thêm chữ số 0 vào thời điểm cuối số kia thì quý giá của chính nó tăng thêm vội 10 lần.

b. Một số thoải mái và tự nhiên không giống 0 giả dụ viết thêm chữ số 2 vào thời điểm cuối số kia thì quý giá của chính nó tăng thêm vội vàng 10 lần và 2 đơn vị.

Xem thêm: Hướng Dẫn Dùng Video Làm Hình Nền Máy Tính, Hướng Dẫn Cài Video Làm Hình Nền Desktop

Câu 24:

Một số tự nhiên bao gồm bố chữ số nếu viết thêm chữ số 3 vào trước số kia thì quý giá của nó tăng thêm 3000 đơn vị chức năng.

Câu 25:

a. Vì chữ số 0 là nhỏ độc nhất cần nên viết số 0 vào thời gian cuối số 8531 sẽ được số lớn nhất 85310

b. Vì 5>4>3>1 buộc phải bắt buộc viết chữ số 4 xen vào giữa chữ số 5 và chữ số 3 và để được số lớn nhất: 85431

Câu 26:

a) Có 6 số: 36; 38; 63; 68; 83; 86

b) Có 4 số: 32; 30; 20; 23

Câu 27:

a. Dạng tổng thể của một vài thoải mái và tự nhiên bao gồm nhị chữ số: 

*
(a, b ∈ N; 1 ≤ a ≤ 9 ; 0 ≤ b ≤ 9 )

b. Dạng bao quát của một số tự nhiên và thoải mái gồm cha chữ số:

*
 (a, b, c ∈ N; 1 ≤ a ≤ 9 ; 0 ≤ b ≤ 9 ; 0 ≤ c ≤ 9)

c. Dạng bao quát của một vài tự nhiên và thoải mái bao gồm bốn chữ số , trong số đó nhị chữ số đầu kiểu như nhau, hai chữ số cuối tương đương nhau:

*
 (a, b ∈ N; 1 ≤ a ≤ 9 ; 0 ≤ b ≤ 9 )